Textual description of firstImageUrl

Deel 1 De eekhoorn vertelt de drakenbomen legende - The squirrel tells the dragon trees legend

zaterdag 10 februari 2024

English version Below



De kerstdagen zitten er op en wij gaan (proberen) om wekelijks mijn reisverhaal van de pelikaan en de slak (Mr.P.&Sneezy) voort te zetten. We starten als ze op het eiland Socotra zijn. Het eiland dat onder Jemen ligt. Hier vertelt de eekhoorn dat het niet verstandig zou zijn om onder drakenbomen te slapen.

'Heerlijk om weer verder te gaan met het laatste gedeelte van je reisverhaal. Even terug waar we gebleven waren.... bij de eekhoorn die de legende gaat vertellen. Maar voor dat je gaat beginnen; 'hoe komt hij aan dat boek?'


'Ja Gumpie, dat is een apart verhaal.


Hieronder de screendump met 2 pagina's

In het zuiden van Jemen aan de huidige Golf van Aden woonde een scheepsbouwer. Sufani was zijn naam en stond bekend om zijn vakmanschap. Hij was scheepsbouwer en repareerde ook schepen die van verre kwamen.


Zijn zoon Kahil vond dat geweldig om die mensen te ontmoeten, vooral als ze vreemde en soms spannende verhalen vertelden. Soms mocht hij aan boord op het schip komen. De kapitein vertelde dat dit schip uit India kwam.Hij mocht het schip van binnen bekijken. Kahil keek met verwondering naar de inrichting. Hij zag prachtig houtsnijwerk langs de wanden van het schip. Terwijl de kapitein zijn vader rondleidde, bleef Kahil staan bij iets wat hij nog nooit had gezien. Een afbeelding van een groep grote dolfijnen. Die had hij nog nooit gezien.

De kapitein had iets voor hem. Hij kreeg een klein houten dolfijntje met een kettingtje.

Die pakte een briefje en tekende een eiland waar regelmatig dolfijnen aanwezig waren. Uiteindelijk werd ook zijn vader nieuwsgierig wat die kapitein allemaal vertelde. 

Samen vertrekken vader en zoon met hun eigen gemaakte zeilboot naar het eiland. Socotra bevindt zich ruim 400 km onder het huidige Jemen. Daar vinden ze nog iets bijzonders tussen de ruïne van het kasteel.

Volgende week gaat het verhaal verder. 


English version

Wonderful to continue with the last part of your travel story. Back where we left off... at the squirrel that will tell the legend. But before you start; 'how did he get that book?'

'Yes Gumpie, that is a different story.

A shipbuilder lived in the south of Yemen on what is now the Gulf of Aden. Sufani was his name and was known for his craftsmanship. He was a shipbuilder and also repaired ships that came from far away.

His son Kahil loved meeting those people, especially when they told strange and sometimes exciting stories. Sometimes he was allowed to come aboard the ship. The captain said that this ship came from India. He was allowed to view the inside of the ship. Kahil looked at the interior in amazement. He saw beautiful carvings along the walls of the ship. As the captain showed his father around, Kahil stopped at something he had never seen before. An image of a group of large dolphins. He had never seen that before.

The captain had something for him. He received a small wooden dolphin with a chain.

He took a note and drew an island where dolphins were regularly present. Eventually his father also became curious about what the captain was saying.

Father and son leave together for the island on their home-made sailing boat. Socotra is located more than 400 km below present-day Yemen. There they find something special among the ruins of the castle.

The story continues next week.


Geen opmerkingen