Category: Magische tuin
Posts tonen met het label Magische tuin. Alle posts tonen
Textual description of firstImageUrl

Werkboek van Mushy's speciale paddestoelen - Workbook of Mushy's special mushrooms

maandag 26 december 2022 Geen opmerkingen


'Wat krijgen we nu, nog meer

paddestoelen?'

‘Ja Gumpie, maar dan iets speciaals!’ Geïnspireerd door de komische tekeningen van Mushy, de tuinwachter.

Ik zal het je allemaal uitleggen wat ik de komende periode ga doen. Daarbij kan jij me goed helpen'.

'En dat is?' 'Jij gaat voor mij op zoek naar speciale paddestoelen'. Gumpie kijkt me nog eens vragend aan.


Van echte paddestoelen maken we illustraties. Alleen we gieten er een komisch ‘sausje’ over. Daarbij een omschrijving van deze ‘nieuwe’ paddestoel. We beginnen met de inktzwam. 

Die is voor Mushy héél belangrijk. 

Maar we beginnen met de originele inktzwam.

De geschubde inktzwam (Coprinus comatus) is een van de meest voorkomende van de honderd soorten inktzwammen die in Nederland voorkomen. In de jeugd is de 5-15 cm hoge hoed van de geschubde inktzwam ei- tot klokvormig, wit met een lichtbruin, glad centrum en bedekt met grote, omgekrulde schubben. 


De hoed scheurt later vanaf de rand in en vervloeit tot zwart. 

De holle steel is 10-20 cm hoog met een lage, beweegbare, vrij snel afvallende ring. De lamellen zijn wit in de jeugd, later vanaf de rand verkleurend via roze naar zwart.

Een jonge geschubde inktzwam smaakt uitstekend, maar moet wel direct na het plukken verwerkt worden. 

De zwam is niet meer eetbaar wanneer verkleuring optreedt. 


'Gumpie, dat is nr. 1 die ik ga tekenen op de manier zoals Mushy dat doet. Wil je het resultaat zien....  Klik bovenaan op het hoofdstuk; Magische Tuin

Ondertussen dat ik hiermee bezig was, had Gumpie zijn taak begrepen. Hij vond een paddestoelen familie voor Nr.2 


IK begreep de hint!

Adios Amigo

Tot de volgende blog met Nr.2

English version

I'll explain it all to you what I'm going to do in the coming period. You can help me with that." 'And that is?' 'You will look for special mushrooms for me'.  Gumpie looks at me questioningly again.

We make illustrations from real mushrooms. Only we pour a comical 'sauce' over it.  

Now the description of this 'new' mushroom. We'll start with the ink fungus. That is very important to Mushy. But we'll start with the original ink fungi.

The scaly ink fungus (Coprinus comatus) is one of the most common of the hundred species of ink fungus that occur in the Netherlands. When juvenile, the 5-15 cm high cap of the scaly ink fungus is ovate to bell-shaped, white with a light brown, smooth center and covered with large, curled scales.


The hat later tears from the brim and fades to black.

The hollow stem is 10-20 cm high with a low, movable ring that falls off fairly quickly. The gills are white when young, later discolouring from the edge through pink to black. A young scaly ink fungus tastes excellent, but must be processed immediately after picking. The fungus is no longer edible when discoloration occurs.


“Gummy, that's No. 1. I'm going to draw on that way like Mushy does. Do you want to see the result.... Click on the button upstaires; Magische Tuin

While I was doing this, Gumpie had understood his job. He found a mushroom family for illustration Nr.2


 I got the hint!