Textual description of firstImageUrl

Steampunky de Skateslak -Steampunky the Skatesnail

zaterdag 8 augustus 2020 Comments
Begin juli met enthousiaste begonnen met het maken van een animatie. Een figuurtje gecreëerd en een kort introfilmpje gemaakt. Alles was compleet nieuw voor me. Één ding heb ik ervaren, dit kost héél veel tijd. Om een figuurtje te bewegen met je ontzettend veel kleine stapjes maken.
Bij een snelheid van 18 beeldjes per seconden, moet je 18 foto's maken voor 1 seconden! Dat kost me te veel tijd, daar ik ook mijn verhaal van de pelikaan en de slak wil afmaken.

Dé oplossing gevonden, een Skatesnail, Steampunky. Deze slak gaat op zijn skateboard naar mijn 'Magical Garden'. Dit gaat veel sneller en uiteindelijk voor mij veel leuker. Geen poppetje, maar een stripfiguur. Eind augustus komt er een korte animatie van mijn nieuwe held. De bedoeling is om maandelijks een korte animatie te maken met grappige belevenissen in die tuin.
Word vervolgd.

English version. 
At the beginning of July I started enthusiastically making an animation. Created a figure and made a short intro movie. Everything was completely new to me. One thing I experienced, this takes a lot of time. To move a figure with a lot of small steps. At a speed of 18 frames per second, you have to take 18 photos for 1 second! That takes too much time, because I also want to finish my story of the pelican and the snail.

Found the solution, a skate snail, named; Steampunky. This snail goes on skateboard to my 'Magical Garden'. This is much faster and ultimately much more fun for me. Not a doll, but a cartoon character.
At the end of August there will be a short animation of my new hero. The intention is to make a short animation every month with funny experiences in that garden.
To be continued.

Dit wordt een afbeelding van de magische tuin van Steampunky, in dit geval met de paddestoelen.
This will be an illustration of the magic garden of Steampunky, in this case the mushrooms.
Textual description of firstImageUrl

Maxxi the Mouse

zaterdag 1 augustus 2020 Comments
We zijn weer terug na een maand vakantie met nieuwe ideeën. 
We are back after a month holiday with new ideas.


Zo begon het, de knuffel van muis kwam werd op mijn tafel gezet. Muis had geprobeerd met in staart te schilderen, maar dat werd helemaal niets. Nu wil hij een animatie van deze knuffelmuis.
Samen zijn we een maand aan het stoeien geweest, daar ik nog nooit een animatie had gewerkt.
Zie hier het eerste resultaat. Dit wordt niet verder uitgebreid, puur wat de mogelijkheden waren. In augustus wordt een nieuw figuur uitgewerkt

English version
That's how it started, the mouse hug came on my table. Mouse had tried to paint in the tail, but that didn't work at all. Now he wants an animation of this stuffed mouse.
We spent a month playing together, as I had never worked on an animation before.
See the first result here.  This was a study, in August I make an other animal with a story.Tijdelijke vakantie stop - Temporary holiday stop

dinsdag 30 juni 2020 Comments


Zowel Mus&Muis als Mr.P.&Sneezy gaan met vakantie. In augustus gaan we weer verder. Ik wens iedereen een hele fijne en gezonde vakantie.

English version
Both sparrow&Mouse and Mr. P. & Sneezy go on vacation. We will continue in August. I wish everyone a very nice and healthy holiday.
Textual description of firstImageUrl

Muis krijgt zijn expositie buiten - Mouse get his exposition in the garden

zaterdag 27 juni 2020 Comments
Het zat me toch niet helemaal lekker... muis geen expositie in zijn atelier. Hij wil natuurlijk zijn kunstwerken laten zien. Dat begrijp ik én ook ik ben nieuwsgierig wat hij met zijn 'Tail' wil maken. Toen hoorde dat hij in zijn atelier bezig was riep ik hem. 'Ik heb nog eens goed over nagedacht en heb een oplossing voor je. Stel, je zou hier jouw expositie houden, dan kan jouw vriend mus dit niet zien. Die durft beslist niet in ons huis komen, zeker niet met onze poes.
Daarom stel ik voor om de expositie in onze tuin te houden. We hangen al je werken op een tak in onze tuin. Kunnen alle dieren jouw werk bewonderen'. Dat vond muis een briljant idee.
Gisteren was onze kleindochter op bezoek en wilde muis graag zien. Helaas was hij niet aanwezig.
Wordt nog 1x vervolgd.

English version 
I was not completely comfortable ... mouse no exhibition in his studio. Of course he wants to show his artwork. I understand that and I am also curious what he wants to make with his 'Tail'. When I heard that he was working in his studio, I called him. "I've thought it over and I have a solution for you. Suppose you would hold your exhibition here, then your friend sparrow cannot see this. He certainly does not dare to come into our house, especially with our cat.
That is why I propose to keep the exhibition in our garden. We hang all your works on a branch in our garden. All animals can admire your work '. Mouse thought that was a brilliant idea.
Yesterday our granddaughter was visiting and wanted to see the mouse. Unfortunately he was not present.
To be continued 1x.
Textual description of firstImageUrl

Muis zijn atelier is gereed - mouse his atelier is ready

zondag 21 juni 2020 Comments
Eindelijk is er einde gekomen na bijna 4 weken klussen in het huis. Tijd voor elkaar. Mus vertelde dat ook zijn atelier klaar was. 'Kon je dat maar zien!' Ik keek door het deurtje, maar daarvoor moest je een trap op. Jammer, ik had graag een kijkje willen nemen.
Hij had de tekening die ik voor hem gemaakt had meegenomen. Hij wide ook zo graag schilderen. 'Deze tekening is mijn huidige inspiratiebron, niet met een penseel of potlood..... maar met mijn eigen 'staart'. Ik schilder met mijn staart!' Staart-Kunst klinkt niet goed, vandaar TailArt'. Over een paar weken wil ik een expositie geven in mijn atelier. Dan zie je wat ik voor tekeningen maak'.
'Wat zeg je... expositie in jouw atelier! Oh nee, geen muizenfamilie in ons huis. Vergeet het maar! Je doet dat maar ergens anders!'
Teleurgesteld ging muis naar zijn atelier. 
Word vervolgd

English version
Finally has come to an end after almost 4 weeks of odd jobs in the house. Time for each other. Mouse said that his studio was also finished. "If only you could see that!" I looked through the door, but you had to go up a flight of stairs. Too bad, I would have liked to take a look.
He had brought the drawing I made for him. He also likes to paint wide.  'This drawing is my current source of inspiration, not with a brush or pencil ..... but with my own' tail '.  I paint with my tail! " Tail-Art does not sound good, hence TailArt '. In a few weeks I want to give an exhibition in my studio. Then you see what I make for drawings'.
'What do you say ... exhibition in your studio!  Oh no, not a mouse family in our house.  Forget it!  You do that somewhere else! "
Disappointed, Mouse went to his studio.

To be continued.