Textual description of firstImageUrl

Steampunky ontmoet uil - Steampunky meets owl

zondag 20 september 2020 Comments

 Dankzij het bruggetje konden de 2 illustraties aan elkaar gekoppeld worden. Met toevoeging van Steampunky op de brug en de uil.

Al deze 'losse' illustraties zijn dankzij Photoshop tot 1 geheel gemaakt. Het is een fantastisch programma met zoveel mogelijkheden. Zo kon ik de slak achter de stenen blokken verplaatsen, draaien en grootte aanpassen.

Op deze 2 bladzijden vraagt Steampunk waar de muis is. De uil vertelt dat hij geluk heeft. Muis is bezig met de laatste werkzaamheden, want hij gaat vliegen. 

'Waarom gaat een muis vliegen?' Uil; 'vraag dat maar aan hem zelf'.

Steampunk ziet de skateboard voor de boom staan.

Word vervolgd.


English version.

Thanks to the bridge, the 2 illustrations could be linked together. With the addition of Steampunky on the bridge and the owl.

All these 'loose' illustrations have been made into one whole, thanks to Photoshop. It is a fantastic program with so many possibilities. This allowed me to move, rotate and resize the snail behind the stone blocks.

On these 2 pages Steampunk asks where the mouse is. The owl says he is lucky. Mouse is busy with the last work, because he is going to fly.

"Why does a mouse fly?" Owl; 'just ask him that'.

 Steampunk sees the skateboard in front of the tree.

 To be continued.

Textual description of firstImageUrl

Grote schrik - Great Shock

maandag 14 september 2020 Comments
Kleine vertraging.
Grote schrik, de 2 illustraties passen niet tegen elkaar... bruggen sluiten niet aan.
Dus teken ik deze week een nieuwe brug, die vervolgens in photoshop naadloos wordt gemonteerd. Zo ontstaat er eer een illustratie van 60x21 cm.
Even geduld.


English version 
Slight delay.
Great shock, the 2 illustrations do not fit against each other ... bridges do not connect.
So this week I draw a new bridge, which is then seamlessly mounted in photoshop. This creates an illustration of 60x21 cm.
 Patience.
Textual description of firstImageUrl

De uil kijkt verrast - The owl is serprised

zondag 13 september 2020 Comments
Het is nog vroeg als Steampunky de uil iets wil vragen. 'Waar kan ik Pufmuis vinden?'
'Je hebt geluk, net terug van skateboarden'.
De complete tekening en meer informatie wat Pufmuis aan het doen is, zet ik maandag op deze blog.p

English version.
It's still in the morning when Steampunky wants to ask the owl something. "Where can I find Puff Mouse?"
"You're lucky, just got back from skateboarding."

 The complete drawing and more information about what Pufmuis is doing will be posted on this blog on Monday.
Textual description of firstImageUrl

Een muis op een skateboard - A mouse on a skateboard

woensdag 9 september 2020 Comments
Sprinkhaan Hopper had Steampunk vertelt dat Pufmuis bijna elke ochtend skateboarden. Dat wilde Steampunk wel eens zien. Een muis op een skateboard!

English version

Grasshopper Hopper had told Steampunk that Pufmouse is skateboarding almost every morning.  Steampunk wanted to see that.  A mouse on a skateboard!
Textual description of firstImageUrl

Het huis van pufmuis - the house of Puffmouse

zaterdag 5 september 2020 Comments
Wekelijks zal ik proberen de voorgang van Steampunky op deze blog te plaatsen. Een hele klus daar de illustraties op A4 wordt gemaakt en gedetailleerd zijn.
Onderstaande illustratie: Op de linker pagina het huis van Pufmuis. Volgende week de andere illustratie met een uitleg.

English version
Every week I will try to post Steampunky's progress on this blog. Quite a job as the illustrations are made on A4 and are detailed.
The illustration below: On the left page the house of Puffmuis. Next week the other illustration with an explanation.