Textual description of firstImageUrl

De reis wordt vervolgd - The journey is continued

zaterdag 22 februari 2020 Comments
Mr.P.&Sneezy zijn helemaal in vorm om de reis te vervolgen. De aalscholver bespreekt samen met de meeuwen de route. Volgens de aalscholver moeten ze naar het noorden vliegen.
De meeuwen schreeuwen.. naar het zuiden. Dan bekijkt een andere meeuw de kaart en wat blijkt... die staat op zijn kop.
Via Cyprus vliegen ze eerst naar Egypte. Daar gaan ze op zoek naar de Vulture, die hun meer zal vertellen over de Pyramide.
Word vervolgd.

English version
Mr.P.&Sneezy are in perfect shape to continue the journey. The cormorant discusses the route with the seagulls. According to the cormorant, they have to fly north. The seagulls are screaming .. to the south.
Then another seagull looks at the map and what appears ... it is upside down. Via Cyprus they first fly to Egypt. There they go looking for the Vulture, which will tell them more about the Pyramide.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

WokieWakiedans - WokieWakiedance

zaterdag 15 februari 2020 Comments
Na het horen dat de Blue Foot Booby Brothers gaan optreden gaan Mr.P.&Sneezy naar hun optreden. Het wordt een groot succes, met als hoogtepunt de ‘WokieWakiedans’.
Na afloop bezoeken ze de broers. Mr.P. wil deze danspas ook leren. Behalve Sneezy. In het begint lukt het Mr.P. totaal niet, van links en rechts heeft hij nog nooit gehoord. Ook al doet hij zijn best, het lukt hem niet de pasjes te onthouden. Uiteindelijk wordt er een oplossing gevonden.
De pasjes worden getekend met pijlen erbij en Mr.P. kan het nu zelf leren. Na een week oefenen kent hij het uit zijn hoofd.
Word vervolgd.

English version 
After hearing that the Blue Foot Booby Brothers will perform, Mr.P.&Sneezy will go to their performance. It will be a great success, the highlight being the "WokieWakie Dance". Afterwards they visit the brothers.
Mr.P. wants to learn this dance pass too. Except Sneezy. In the beginning Mr.P. not at all, he has never heard of left and right. Even though he does his best, he cannot remember the steps. Eventually a solution is found. The cards are drawn with arrows and Mr.P. can now learn for themselves. After a week of practice, he knows it by heart.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Het Ibiza voor de vogels - The Ibiza for the birds

zaterdag 8 februari 2020 Comments
Na een rustperiode gaan we weer verder met de reis van Mr.P.&Sneezy Ze verblijven hier al een maand op dit meer. Op het eiland Golum Grad is veel te beleven.
Het is eigenlijk het Ibiza voor de vogels. Zo hoort Mr.P. dat er veel artiesten komen. Dit jaar de Blue BoobyBrothers. Op het verzamelpunt staat een bord met aktiviteiten. Als ze daar staan voor het programma ontmoeten ze een Hippe Vogel. Die vertelt dat dat hij hier elk jaar komt voor de vele artiesten.
Vorig jaar de sopraan The Red Shoe Girl. Als souvenier kreeg hij haar zwemhak. Hij vraagt altijd na optreden om een herinnering. Dit jaar het 3-tal met hun beroemde ‘WokiWaki dans’. Aan de hand van de zonnewijzer!!!! zien ze hoe laat ze optreden. Tot slot laat hij de affiches met souvenirs zien. Zoals Pa&Pi (de Rotisingers). Daar heeft hij een vlinderdasje van gekregen. Van het duo Copperbeak en Mad Mouse een stel ringen. Daar oefent hij regelmatig mee.
Word vervolgd.

English version
After a rest period we continue with the journey of Mr. P.&Sneezy. They have been staying here on this lake for a month. There is much to experience on the island of Golum Grad. It is actually the Ibiza for the birds. That's how Mr.P. that many artists are coming.
This year the Blue BoobyBrothers. At the assembly point there is a sign with activities. If they stand there for the program they meet a Hippie Bird. He says that he comes here every year for the many artists. Last year the soprano The Red Shoe Girl.
As a souvenir he got her swimming heel. He always asks for a reminder after a performance. This year the three with their famous "WokiWaki dance".
Based on the sundial !!!! they see what time they perform. Finally, he shows the posters with souvenirs. Such as Pa&Pi (the Rotisingers). He received a bow tie from that. From the Copperbeak and Mad Mouse duo a set of rings. He regularly practices with that. To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Het Prespameer - Lake Prespa

zaterdag 4 januari 2020 Comments
Dit is voorlopig de laatste blog over Mr.P.&Sneezy. Het einddoel van deel 1 is het Prespameer. Hier ontmoet hij zijn familie; de kroeskoppelikanen. Na een reis vanaf ARTIS naar dit meer houdt onze pelikaan en ook zijn reisgenoot Sneezy een maand rust.
Daarna wordt de reis vervolgt naar China. In februari zal ik de reis op mijn blog voortzetten. Mus&Muis gaan deze plaats even innemen.

English version
This is the last blog about Mr.P.&Sneezy for now. The final goal of part 1 is Lake Prespa. Here he meets his family; the crucible couple. After a trip from ARTIS to this lake, our pelican and also his traveling companion Sneezy have a month of rest.
Then the journey continues to China. In February I will continue the journey on my blog.
Sparrow &Mouse will take this place.
Textual description of firstImageUrl

De tekens op de kubussen - The signs of the cubics

zaterdag 21 december 2019 Comments
Dit is voorlopig de laatste blog van Mus&Muis. Het verhaal gaat beslist verder, want uiteindelijk willen we (en muis) weten, wat er in die kubus zit. In januari gaan we eerst verder met het verhaal van Mr.P.&Sneezy.

Beknopte beschrijving van onderstaande pagina.
Op weg naar oom Viclar’s boom zien Mus en muis hele vreemde tekens op kubussen.
Scuffie legt het uit; de tekens op de kubus betekenen; pas op ‘windvlagen’, daarnaast ‘Grote waterval’. Alleen van 1 heeft oom nooit de betekenis kunnen ontdekken.
Muis denk het te weten.... Gevaar! Zijn verklaring; het is een neus en onderaan een gasbelletje dat uit de aarde komt.
Scuffie en mus kijken elkaar aan, maar twijfelen toch nog. ‘Wel leuk bedacht muis’, zegt mus.
Word later vervolgd

English version 
This is the last blog of Sparrow & Mouse for now. The story certainly goes further, because ultimately we (and mouse) want what’s in that cube. In January we will first continue with the story of Mr. P. & Sneezy.

Brief description of the page below.
On the way to Uncle Viclar's tree, Sparrow and Mouse see very strange signs on cubes.
Scuffie explains it; the signs on the cube mean; beware of "gusts of wind", in addition "Big waterfall".
Only from 1 has uncle never been able to discover the meaning.
Mouse think to know .... Danger! His statement; it is a nose and at the bottom a gas bubble that comes out of the earth.
Scuffie and sparrow look at each other, but still doubt. "Nice mouse," says Sparrow.
Will be continued later.