Textual description of firstImageUrl

Daverend succes van de Gele KuifKwitters - Resounding succes of the Yellow Crested KuifKwitters

donderdag 7 december 2023


 

 'He he! Eindelijk weer een nieuwe blog. Waarom duurde dat zo lang? Wat doet die lelijke vogel in jouw verhaal?' 'Gumpie, dat zal ik je vertellen. Deze vogel is een shoebill, hij is de manager van het eiland. De verhalen van Muis&Muis en Steampunky heb ik afgerond. Daar wil ik in 2024 e-books van gaan maken. Nu bezig met het laatste gedeelte van Mr.P.&Sneezy. We zijn op dit moment (dec. '23) tot pagina 130 gekomen. Nu zal ik proberen om elke week 2 pagina's te uploaden. Zodra de e-book geactiveerd zijn, wil ik daar een extra blog over maken. Geniet allemaal van de reis naar India. 
English version
 'Hey he! Finally a new blog. Why did that take so long? What is that ugly bird doing in your story?' 'Gumpie, I'll tell you. This bird is a shoebill, he is the manager of the island. I have completed the stories of Mouse&Muis and Steampunky. I want to start turning this into e-books in 2024. Now working on the last part of Mr.P.&Sneezy. We have now (Dec. '23) reached page 130. Now I will try to upload 2 pages every week. As soon as the e-book is activated, I want to make an extra blog about it. Everyone enjoy the trip to India.


De 2 Gele KuifKwetters hadden een stok tussen hun snavel. De 3e vogel balanceerde hierop. Hij had een klein stokje in zijn snavel. Met een stevige gooi, vloog het stokje omhoog. Tegelijkertijd draaide het om zijn as, alsof het een propeller was. Nadat die weer keurig was opgevangen, werd er enorm geklapt en gefloten. Wat een act. Vervolgens mocht ook P. het eens proberen. Het lukte na 3 pogingen. Wederom applaus.

Met deze laatste act werd het vogel festijn afgesloten. Hierna wordt de reis vervolgt naar de piramide van Cheops. Word vervolgd.


English version

The 2 Yellow Crested Blackbirds had a stick between their beaks. The 3rd bird balanced on this. He had a small stick in his beak. With a firm throw, the stick flew up. At the same time it rotated on its axis, as if it were a propeller. After it had been neatly collected again, there was a lot of clapping and whistling. What an act. Then P. was also allowed to try it. It worked after 3 attempts. Applause again.

The bird festival ended with this last act. After this the journey continues to the pyramid of Cheops. To be continued.

Shoebillie kwam terug met een waaier en een stokje. Hij had voor Mr.P. een grote waaier met een diadeem meegenomen. ‘Deze is voor jouw’. Sneezy keek hoe die op zijn kop werd geplaatst. ‘Staat je goed, vooral die rode knopjes, net oorbellen’. Voor P iets kon zeggen kreeg hij een stokje in zijn bek geduwd. Zelfs Sneezy kreeg een kleine waaier. Shoebillie knikte glimlachend naar Sneezy. ‘Zo, nu moet je nog wel even oefenen voor we naar het optreden!' 'Optreden, dacht M.P.?


English version.

Shoebillie came back with a fan and a stick. He had worked for Mr.P. brought a large fan with a diadem. “This one is for you.” Sneezy watched as it was placed upside down. “Looks good on you, especially those red studs, they look like earrings.” Before P could say anything, a stick was shoved into his mouth. Even Sneezy got a little fan. Shoebillie nodded to Sneezy, smiling. 'Well, now you have to practice a bit before we go to the performance!' 'Performance, thought M.P.?

Geen opmerkingen