Textual description of firstImageUrl

Neem een bad in het Vaticaan - Take a bath in Vatican

zaterdag 28 oktober 2023

Wat was Sneezy opgelucht dat ze uit VenetiĆ« vertrokken. Het werd al snel druk van de vele toeristen. Sneezy vroeg of hij tijdens het vliegen zijn bek op een kiertje open kon doen; vanwege de vreselijke geur van olijven en knoflook. 

'May he a moment on your finger?'

De aalscholver vloog nog een stukje mee om Mr.P. de goede richting te laten vliegen. Het was toch nog zo’n 400 km naar Rome. Tegen het eind van de middag bereikten ze het Vaticaan. ‘Vind je dit niet prachtig?’ Sneezy keek nog eens goed naar beneden. ‘Weer geen gras of bomen, alleen maar stenen gebouwen’. Daar had hij een punt. 

'We blijven hier kort, ik neem een bad'. 


'Wat moet een pelikaan in het Vaticaan?'

Sneezy wilde nog tegensputteren; 'ik zet je even op de hand van Paulus, de kunstenaar'. Sneezy kijkt naar het beeld, ’Hij staat erbij alsof hij met zijn rol papier over zijn mouw en houten zwaard, een voordracht wil geven'. Niet te lang badderen waren de laatste woorden voor Mr.P. naar het fontein vloog.

Toeristen keken vreemd op toen er een pelikaan aan het badderen was. Hij vond dat geen bezwaar, want in Artis was hij gewend geraakt aan de vele bezoekers bij de vijver.

Na een uitgebreid poetsbeurt was er een probleem; hoe nu verder vliegen. Er was geen vogel die hem naar de volgende bestemming kon vliegen. Uiteindelijk wees een vriendelijk Zwitserse Garde de weg. Opgelucht vervolgde ze hun vlucht.

Volgende keer; aankomst op het eiland Golem Grad.


English version

How relieved Sneezy was that they left Venice. It quickly became busy with many tourists. Sneezy asked if he could open his mouth a little while flying; because of the terrible smell of olives and garlic.

The cormorant flew along for a while to see Mr.P. to fly in the right direction. It was still about 400 km to Rome. By late afternoon they reached the Vatican. “Don't you love this?” Sneezy looked down again. “No grass or trees again, just stone buildings.” He had a point there. "We'll stay here for a short while, I'll take a bath." Sneezy wanted to argue; 'I'll put you on the hand of Paulus, the artist'. Sneezy looks at the statue, 'He stands there as if he wants to give a lecture with his roll of paper over his sleeve and wooden sword.' Don't bathe too long were the last words for Mr.P. flew to the fountain.

A pelican bath in the Vatican

Tourists were surprised when a pelican was bathing. He didn't mind that, because in Artis he had become used to the many visitors at the pond.

After an extensive cleaning there was a problem; how to fly further now. There was no bird that could fly him to the next destination. Finally, a friendly Swiss Guard showed the way. Relieved, they continued their flight.

Next time; arrival on the island of Golem Grad.


Geen opmerkingen