Textual description of firstImageUrl

Waarom doet de eekhoorn zo onvriendelijk tegen die vogel!' - Why is the squirrel being so unfriendly to that bird!'

zaterdag 21 oktober 2023

English translation below the dutch text

Tijdens opmaken van het reisverhaal kwam Gumpie op mijn arm. 'Ik heb toch nog een vraag? 'Waselius vertelde dat de eekhoorn de vogels hebben beschilderd. In een modellenboek konden ze een verenpatroon kiezen, of een motief.


Deze zebravink wilde een ander patroon. Hij wil op de zebra’s lijken. Vervolgens liet de vink zijn schets laat zien aan de eekhoorn. Die weigerde dit zo te schilderen. 'Waarom?' 'Gumpie, dat is zijn eigen schuld en ik zal het je uitleggen. De eekhoorn zag in dat patroon een boevenvink!'Stel je voor dat een appelvink een appel op zijn borst wil, of een goudvink met gouden vleugels'. 


Dat begreep Gumpie ook.


Volgende keer weer verder met het reisverhaal van Mr.P.&Sneezy


English version

While drawing up the travel story, Gumpie landed on my arm. 'I still have a question, don't I? 'Waselius said that the squirrels painted the birds. They could choose a feather pattern or a motif in a model book. This zebra finch wanted a different pattern. He wants to look like the zebras. Then the finch showed his sketch to the squirrel. 


He refused to paint it that way. 'Why?' 'Gumpie, that's his own fault and I'll explain it to you. The squirrel saw a rogue finch in that pattern!'

Imagine a hawfinch wanting an apple on its chest, or a bullfinch with golden wings'. Gumpie understood that too.


Ultimately, they chose something more cheerful, the zebra finch. Gumpie satisfied and next time we will continue with the travel report of Mr.P.&Sneezy.

Next time the regular story of Mr.P.&Sneezy

Geen opmerkingen