Textual description of firstImageUrl

De reis van de Pelikaan en de slak wordt voortgezet - The journey continues through the pelican and the snail

zaterdag 14 oktober 2023

English translation below the dutch version


Mr.P.&Sneezy vervolgen de reis naar Afrika


Omdat de afstand van Sardinië naar Venetië ongeveer 355 km. is, wilde Mr.P. niet al te laat vertrekken. Het kostte veel moeite om Sneezy te bewegen om in te stappen. Hij had er duidelijk geen zin in. Tergend langzaam kroop hij uit het gras naar de bek van de pelikaan.

De uitdrukking ‘met een slakkegang...’ was hier wel juist op zijn plaats. ‘Het wordt een spannende ervaring, slapen op een gondel en dan even de stad bekijken’. Gelukkig was Sneezy nog niet helemaal wakker om naar het woord ‘gondel’ te vragen. Het werd een lange vlucht, ze bereikten Venetië in de avond. Gelukkig vond P. een plek op een schommelde gondel. 's Ochtends vroeg kroop Sneezy verbaasd uit de bek van de pelikaan. 'Is dit een gondel?'

Jazeker, je zit op een echte originele Venetiaanse gondel, dit maak je niet elke dag mee!’ Nog voor Sneezy iets kon terug zeggen, hoorde hij langs hun boot golfslagen en een stem die zei; ‘Benvenuto a Venezia!’ De twee op de gondel keken verbaasd naar beneden en zagen een vrolijke aalscholver te voorschijn komen. Wat was de pelikaan blij om weer een aalscholver te zien. ‘Wat zei je daarnet’, vroeg Sneezy. ‘Oh, dat is Italiaans voor ’Welkom in ’Venetië’. Voor ik verder ga met vertellen, jullie zullen wel honger hebben gekregen na zo’n lange vlucht. Voor jou, heb ik een heerlijke ‘pizza con acciughe’ en speciaal voor je reisgenoot... ‘foglie di basilico fresco con olio d’oliva’.

Sneezy genoot van het takje groen dat in de doos zat. ‘Wat heb je voor Sneezy meegenomen?’ ‘Dat zijn verse blaadjes basilicum met olijfolie’.

Na deze maaltijd schommelde de gondel zachtjes heen en weer. Sneezy, dit is echt een ideale slaapplaats voor ons’. Hier gaf hij geen antwoord op!

Volgende keer het bezoek aan het Vaticaan.


English version

Because the distance from Sardinia to Venice is approximately 355 km. is, Mr.P wanted. don't leave too late. It took a lot of effort to get Sneezy to step in. He clearly didn't feel like it. Painfully slowly he crawled out of the grass and towards the pelican's beak.

The expression 'at a snail's pace...' was appropriate here. "It will be an exciting experience, sleeping on a gondola and then taking a look at the city." Luckily, Sneezy wasn't fully awake yet to ask about the word "gondola." It was a long flight, they reached Venice in the evening. Fortunately, P. found a place on a rocking gondola. Early in the morning, Sneezy crawled out of the pelican's mouth in surprise. "Is this a gondola?"

Yes, you are on a real original Venetian gondola, you don't experience this every day!' Before Sneezy could say anything back, he heard waves passing by their boat and a voice saying; “Benvenuto a Venezia!” The two on the gondola looked down in surprise and saw a cheerful cormorant emerge. The pelican was so happy to see a cormorant again. “What did you just say?” Sneezy asked. “Oh, that's Italian for 'Welcome to 'Venice'. Before I continue, you must have gotten hungry after such a long flight. For you, I have a delicious 'pizza con acciughe' and especially for your traveling companion... 'foglie di basilico fresco con olio d'oliva'.

Sneezy enjoyed the sprig of greenery that came in the box. “What did you bring for Sneezy?” “Those are fresh basil leaves with olive oil.”

After this meal the gondola rocked gently back and forth. Sneezy, this really is an ideal place to sleep for us'. He didn't answer this!

Next time the visit to the VaticanGeen opmerkingen