Textual description of firstImageUrl

De ontknoping van de Kubus - The denouement of the Cube

zaterdag 27 mei 2023

 

Afgelopen dag ontzettend veel getekend over Mus&Muis. Eindelijk de ontknoping voor muis, wat zit er in de kubus die hij gevonden had. De kubus wordt in het boomhuis van oom Viclar gebracht. Scuffie heeft de 2 andere kubussen er bijgehaald. Nu moet er nog een combinatie gevonden worden om de kubus met de V te kunnen openen.

Het was een heel gedoe om de juiste formatie te kunnen vinden.
Uiteindelijk kwam mus met de oplossing. De letter V was voor Viclar, de P voor Project en de letter D voor Dino.
Nu in de combinatie van VDP en.... met een klip ging de kubus met de V open.
Muis brandde van nieuwsgierigheid, en zat een koker in met een stuk papier. Wat een teleurstelling, al die moeite voor een stukje papier. Als hij dat geweten had!


Scuffie heel blij, op dar vel stond de letter combinatie van de deur van het atelier beneden. Daar is het grote Dino project. Wat daar allemaal te zien is over een paar weken. Want eerst ga ik in 2 blog iets vertellen van mijn verslaving met FlipaClip.
Tot over een week. Momenteel een lange vakantie, medio augustus het eind van het verhaal.

English version 
Signed a lot about sparrow&Mouse last day. Finally the denouement for mouse, what's in the cube he found. The cube is brought into Uncle Viclar's treehouse. Scuffie has brought in the 2 other cubes. Now r still has to find a combination to open the cube with the V.
It was quite a hassle to find the right formation.
Finally, Mus came up with the solution. The letter V was for Viclar, the P for Project and the letter D for Dino.
Now in the combination of VDP and.... with a clip the cube with the V opened.
Mouse burned with curiosity, and was inside a tube with a piece of paper. What a disappointment, all that effort for a piece of paper. If he had known!
Scuffie very happy, on that sheet was the letter combination of the door of the studio downstairs. There's the big Dino project. What to see there in a few weeks. Because first I'm going to tell something about my addiction with FlipaClip in 2 blogs.
See you in a week. at this moment a long vacation. Medio August the end of the story!

Geen opmerkingen