Textual description of firstImageUrl

Mus&Muis en de geheime kubus tekens - Sparrow&Mouse and the secret Cubic characters

zaterdag 11 maart 2023

Gumpie, goed nieuws..... we gaan met regelmaat weer verder met het verhaal van Mus&Muis. Steampunky is afgerond en ook het 1e deel van de pelikaan en de slak (Mr.P&Sneezy) is gereed. Even een korte terugblik waar we waren bij mijn reisvrienden; Mus&Muis in de Kubus Vallei. Hieronder screendumps met een kleine uitleg.

In de vallei staan verschillende kubussen met betekenissen. De meeste zijn ontcijfert, alleen één was niet te verklaren. Als muis het symbooltje ziet, weet hij het gelijk. Hij pakt een stukje papier en begint te tekenen. 'Het is een hoorn met ijs'. Iedereen lacht. Waarom zou je zo'n teken plaatsen als er alleen in de omgeving ijsbergen zijn? Muis weet het zeker....'om de hoek is een IJSTENT.

Rechterpagina. Scuffie, de red eye frog, vertelt iets over de kaart. De rode stippelijklijn is de route naar Oom's boom. Mus kijkt en vraagt wat is nr. 6. Dat is het Triton eiland, waar Neptunes woont. We weten als hij op een conch blaast het hier kan stormen. Nooit van gehoord en geloven dit verhaal beslist niet.

Scuffie vertelt dat oom Viclar een liefhebber was van Steampunk. Hij had zelfs een steampunk muis ontworpen. Dat wilde muis wel eens zien. In een van de boeken zit een vel papier met de werktekening. Muis zoekt, maar dat is lastig..


Scuffie vertelt dat oom Viclar een liefhebber was van Steampunk. Hij had zelfs een steampunk muis ontworpen. Dat wilde muis wel eens zien. In een van de boeken zit een vel papier met de werktekening. Muis zoekt, maar dat is lastig.

Muis heeft de werktekening en de ijzeren muis gevonden. Hij is er helemaal dol op. Scuffie vertelt dat hij 3 wieltjes heeft en kan rijden. Zijn flaporen bewegen dan ook. Maar als hij op het aan en uit knopje druk, doet hij het niet. 'Hij moet met een speciale sleutel eerst opgewonden worden.

Word over 2 weken vervolgd.


English version.

Gumpie, good news..... we regularly continue with the story of Sparrow&Mouse. Steampunky has been completed and the 1st part of the pelican and the snail (Mr.P&Sneezy) is also ready. Just a quick flash back where we were with my travel buddies; Sparrow&Mouse in the Cube Valley

Below are screen dumps with a small explanation.

In the valley there are several cubes with meanings. Most have been deciphered, only one could not be explained. When the mouse sees the symbol, he immediately knows it. He takes a piece of paper and starts drawing. "It's a cone of ice." Everyone laughs. Why put such a sign if there are only icebergs nearby? Mouse knows for sure....'Around the corner is an ICE bar.

Right page. Scuffie, the red eye frog, tells something about the map. The red dotted line is the route to Uncle's tree. Sparrow looks and asks what is number 6. That is Triton Island, where Neptune lives. We know when he blows on a conch it can storm here. Never heard of and definitely don't believe this story.

Scuffie says Uncle Viclar was a Steampunk enthusiast. He had even designed a steampunk mouse. Mouse wanted to see that. In one of the books is a sheet of paper with the working drawing. Mouse searches, but that is difficult.

Below is the screenshot that mouse found it.

Mouse has found the working drawing and the iron mouse. He absolutely loves it. Scuffie tells that he has 3 wheels and can drive. His floppy ears also move. But when he presses the on and off button, it doesn't work. 'It must first be wound with a special key.

To be continued in 2 weeks.
Geen opmerkingen