Onder GUMPIE’s paraplu- Under Gumpie's umbrella

maandag 13 februari 2023

Waarom heeft het zolang geduurd met de update van je blog? Meestal om de 2 weken'. 'Gumpie, dat heeft een reden..... ik heb een animatie gemaakt over jou. Dat doe je niet in een paar dagen. En daarnaast ook nog aan de laatste illustraties van het verhaal. Laten we beginnen met de animatie. 
'Leuk, ga je er nog meer maken?' 'Voorlopig niet, eerst de verhalen afmaken.

We gaan verder met de aantekeningen van het boekje over de Magische Tuin. We gaan het hebben over de aardster. Daar zijn vooral de Eikelbijter dol op. Dat komt over 2 weken

Tot over 2 weken.


English version

Why has it taken so long to update your blog? Usually every 2 weeks. 'Gummy, there's a reason... I made an animation about you. You don't do that in a few days. And also the last illustrations of the story.

Let's start with the animation. 

"Nice, are you going to make more?" Yes, about the Earthstar

We continue with the notes from the booklet about the Magic Garden. We're going to talk about the Earthstar. The Acorn Biters are especially fond of that. That will be about 2 weeks 

Geen opmerkingen