Textual description of firstImageUrl

De Consalita Cactus Nr. 2

zaterdag 7 januari 2023

'Gumpie, voor we verder gaan met blog Nr. 2 van de Magische Tuin. Wat is er met jou gebeurd. Je lijkt wel een stukje kleiner geworden'. 'Dat heb je goed gezien. 

Jij gaat naar de kapper, als er nog iets te knippen valt, en ik ga naar de puntenslijper. Dan ben ik weer helemaal scherp voor 2023'. 'Hopelijk de laatste keer, anders noem ik je Stompie, in plaats van Gumpie'. Dank voor het zoeken voor het volgende onderwerp.... De cactus paddestoel. Beter onder de naam Consalita Cactus. 

Nieuwsgierig geworden naar het resultaat... klik dan weer bovenaan het kopje MAGISCHE TUINEen zeer  komische Paddestoel. 


Wat heb jij gevonden voor nr. 3?

'De pufzwam', daar heb je in het verhaal van Mus&Muis ook al iets over geschreven en getekend. Het is een zeer inspirerende paddestoel. Mushy is er zelf ook 'verslavend' aan geworden. 

Tot volgende keer.

Kijk hier...
English version

'Gummy, before we continue with blog No. 2 of the Magic Garden. What happened to you. You seem to have shrunk a bit. 'You saw that correctly.

I go to the hairdresser, like you.., and I go to the sharpener. Then I will be completely sharp again for 2023. "Hopefully the last time, otherwise I'll call you Stumpy instead of Gumpie."

Thanks for looking for the next topic.... The cactus mushroom. Better under the name Consalita Cactus.

Curious about the result... then click again at the top of the heading MAGIC GARDEN. A very comical Mushroom.

What did you find for No. 3?

'The puff mushroom', you have already written and drawn something about that in the story of Mus&Muis. It's a very inspiring mushroom. Mushy himself has become 'addicted' to it. See you next time


Geen opmerkingen