Textual description of firstImageUrl

Afscheid van Steampunky - Goodbye to Steampunky

zaterdag 3 december 2022

 Samen kijken we naar de laatste 2 illustraties van het verhaal Steampunky en de Magische Tuin.

'Wat heb je nu getekend? 'Gumpie, dat is werkkamer van Pufmuis. Hier maakt hij allerlei voorwerpen voor o.a. de Magische Tuin. Je zag in het begin van het verhaal dat hij een ballon met mandje had gemaakt'. 'Ja, hoe is dat afgelopen? Hij wilde weten of de wereld bol rond was, zoals de vogels het vertelden?' 'Hij is met de ballon ook de lucht in gegaan, maar niet hoog genoeg. Halverwege vloog de ballon tegen een hoge struik met scherpe naalden. Dus je raadt het al..'.
'Goed afgelopen?' 

'Niet helemaal, hij heeft linker poot gebroken en die is nu gespalkt. Kijk maar op de tekening'. 'Maar dan denkt nog steeds dat de aarde plat is'. 'Ja Gumpie'.

'Had je niet iets anders kunnen bedenken? 'Nee, en niet alleen denkt Pufmuis zo, maar ook nog veel mensen op deze 'ronde' aardbol echt 'PLAT' is.

Eindelijk thuis.

Wanneer Steampunky de holleboomstronk verlaat komt hij weer terug in zijn eigen omgeving.
Hiermee eindigt bhet verhaal van Steampunky. Onder het kopje 'De Magische tuin'. heb ik 2 bijzondere paddestoelen getekend die bestemd zijn in het aantekeningenboekje. 'Het is moeilijk om een uitgever voor mijn verhaal te vinden. Het is een liggend A4 boekje met 80 pagina's. Mocht dit lukken dan laat ik dat weten.
November 2023

English version
Together we look at the last 2 illustrations of the story Steampunky and the Magic Garden.
Below is the drawing of the 1st, study room tree of Pufmouse
'What have you drawn now? 'Gumpie, that's Puffy's office. Here he makes all kinds of objects for, among other things, the Magic Garden. You saw in the beginning of the story that he had made a balloon with a basket'. 'Yes, how did that end? He wanted to know if the world was round, as the birds told it?' 'He also went up in the air with the balloon, but not high enough. Halfway the balloon flew into a tall bush with sharp needles. So you guessed it..'.
"End well?" 'Not quite, he broke his left leg and it is now splinted. Just look at the drawing. "But then he still think the earth is flat." "Yes, and not only he, many people think that this globe is flat!."
'Couldn't you have thought of something else? 'No, and not only does Puffmouse think that way, but also many people on this 'round' globe think is it really 'FLAT'.
And this is the last blog about Steampunky. He leaves the hollow tree stump.

Mayby an e-book for Steampunky

Under the heading 'The Magical Garden'. I have drawn 2 special mushrooms that are intended for the notebook. At last, its difficult to publish this story, i'm thinking to translate it in english, by an e-book. I has 80 pages at lying format A4.
I let you know more about it.
November 2023

Geen opmerkingen