Textual description of firstImageUrl

Steampunky neemt afscheid van de Magische Tuin - Steampunky says goodbye of the Magic Garden

donderdag 17 november 2022

Na het geweldige optreden van Bombario en de LaLa-Lillies neemt Steampunky afscheid. Hij heeft een geweldige tijd gehad in de Magische Tuin. Het mooiste moment was het meespelen met Bombario, dankzij een eenvoudig fluitnotenschrift gemaakt door Intervalerius. Gumpie kijkt me aan en zegt; 'jij wil in het verhaal de turbomotor weer laten verwijderen door Pufmuis. Laat hem die lekker houden!''Nee Gumpie, dit was tijdelijk om snel door het bolletjesbos te komen. En de afstand naar de Magische Tuin was ook veel te ver'. 'Kijk Gumpie, hier krijgt Steampunky van Guido een lint met een toeterbloem, als aandenken. Vervolgens neemt hij afscheid en gaat via het bolletjesbos terug naar Pufmuis'.

'Ah, ik ben benieuwd hoe het met zijn ballonvaart is gegaan, hij wilde zien of de wereld bol of plat is. En of hij heel huids is terug gekomen'. Helaas moet je dan wel 2 weken wachten voor je antwoord krijgt.
'Oh, toch nog een vraag; wat voor vreemde tekening met een vuurtorenvinger heb je gemaakt?' 'Voor een fan in Egmond aan zee, waar die vuurtoren staat. Als grap!'
Tot over 2 weken, dan neemt Steampunky afscheid van Pufmuis.

English version
After Bombario and the LaLa-Lillies' great performance, Steampunky says goodbye. He had a great time in the Magic Garden. The best moment was playing along with Bombario, thanks to a simple flute notation made by Intervalerius.
Gumpie looks at me and says; 'in the story you want to have the turbo engine removed by Puffmouse. Let him enjoy it!'
'No Gumpie, this was temporary to get through the polka dot forest quickly. And the distance to the Magic Garden was also much too far'.
Here's the image of Guido with a ribbon
'Look Gumpie, here Steampunky gets a ribbon with a horn flower from Guido, as a memento. Then he says goodbye and goes back to Pufmouse' via the polka dot forest.
'Ah, I wonder how his balloon ride went, he wanted to see if the world is round or flat. And whether he came back in one piece'. Unfortunately, you have to wait 2 weeks before you receive an answer.
'Oh, one more question; what strange drawing with a lighthouse finger have you made?' 'For a fan in Egmond aan Zee, where the lighthouse is. As a joke!'
See you in 2 weeks, then Steampunky will say goodbye to Puffy Mouse.

Geen opmerkingen