Textual description of firstImageUrl

Mia Gallio treedt op met de toeterbloemen - Mia Gallio performs with the horn flowers

zaterdag 1 oktober 2022

Zo gumpie, we gaan weer verder met het verhaal van Steampunky. Hij gaat samen met Intervalerius naar het optreden van de Toeterbloemen. Voor ze daar zijn hoort Steampunky dat ze bezig zijn. Hij durft het niet te zeggen, maar het klinkt verschrikkelijk. "nou, daar heeft hij gelijk in... wat een herrie".


'Gumpie.... ze zijn aan het oefenen en met een verrassing. Want de bekende Mia Gallio treedt op. Dit wordt spectaculair'. Gerustgesteld gaat het stel naar de plek van optreden. Daar zien ze een slanke bloem met een enorme lange tong.

Optreden Mia Gallio

Mia Gallio was aan het oefenen, een vies gorgelend geluid kwam uit haar keel. Steampunky bekeek het schouwspel. hij had duidelijk twijfels of dit iets moois zou worden. Ondertussen kwamen steeds meer bezoekers voor het opreden.

De toeterbloemen kwamen erbij en na een tijdje geoefend te hebben werd het steeds beter. Intervalerius kwam er bij en gaf nog enkele aanwijzingen.

Licht galmend, (meer borrelend) begon Mia. haar tong krulde naar alle kanten. Het leek wel een slang. Maar toen de 2 toeterbloemen begonnen mee te spelen, klonk het geweldig. Steampunky was onder de indruk.

Ook Gumpie vond ze geweldig. Volgende keer treedt Bombario met de LALa-Lillies op. EN steampunky mag meespelen. Tot over 2 weken.

English version

So gumpie, we continue with the story of Steampunky. He goes with Intervalerius to the performance of the Toeterbloemen.  Before they get there, Steampunky hears that they are busy. He doesn't dare say it, but it sounds terrible. "well, he's right about that... what a noise."
'Gumpie...they're practicing and with a surprise. Because the famous Mia Gallio will perform.  This is going to be spectacular'.  Reassured, the couple goes to the venue.  There they see a slender flower with an enormous long tongue.

Performance Mia Gallio

Mia Gallio was practicing, a dirty gurgling sound coming from her throat. Steampunky watched the spectacle.  he clearly had doubts about whether this would turn out to be a good thing.  Meanwhile, more and more visitors came for the show. The horn flowers were added and after practicing for a while it got better and better. Intervalerius came over and gave a few more directions. Slightly echoing, (more bubbling) Mia began. Her tongue curled in all directions. It looked like a snake. But when the 2 horns started playing along, it sounded great.  Steampunky was impressed.

Gumpie also loved it. Next time Bombario will perform with the LALa-Lillies.  AND steampunky can play along.  See you in 2 weeks.

Would you react? click upstairs at; Opmerkingen


Geen opmerkingen