Textual description of firstImageUrl

Bombario bereidt zich voor! - Bombario is preparing!

zaterdag 27 augustus 2022

'Heerlijk, eindelijk is het dit weekend wat koeler. Even bijkomen. 

Wat zie ik nu.... Is dit nu Bombario? En ook aan het luieren? Wat heb je deze week bedacht?'
'Klopt, dit is een bariton gorgelaar, die optreedt met een prachtig achtergrond koor de 'LaLa-Lillies.
'Dat ziet er niet erg muzikaal uit!'

'Net wat ik zei, aan het voorbereiden voor het optreden. Morgen treedt hij op'. Dan kijkt Gumpie verbaasd. 'Is hij gewond, ik zie allemaal bloedstrepen op zijn lijf'.
‘Nee, wees gerust, dit is een Pitcher Plant, of ander gezegd, een bekerplant. 
Op veel van die planten lopen bloedrode nerven. ‘Hij slaapt en bereid zich voor, leg me dat eens uit'. 'Voor zijn optreden moet hij een dag van te voren een grote hoeveelheid vlierbessen in nemen. In zijn buik vindt een gisting plaats. Dat komt nu op gang. 
Op de dag van optreden stop ik er een paar Bombess bessen in’.
Gumpie kijkt naar Bombario en ziet zijn buik steeds boller worden. ‘Knalt hij straks niet uit elkaar?’ ‘Nee, hij weet precies wat hij doet. We laten hem nu met rust, volgende keer laat ik je uitvoerig vertellen wat er gebeurd'.
Gumpie geïrriteerd, weer 2 weken wachten. 'Kan dat niet volgende week?' 'Nee, het is een grote en ingewikkelde tekening en ik moet ook de tekst erbij verzinnen. Heb geduld!'


English version.
'Great, finally it's a bit cooler this weekend. Take a break. 
What do I see now.... Is this Bombario now? And also lazing? What have you come up with this week?'
'That's right, this is a baritone gargler, who performs with a beautiful background choir the 'LaLa-Lillies.
'That doesn't look very musical!'
“Just like I said, getting ready for the gig. He will perform tomorrow. Then Gumpie looks surprised. 'Is he injured, I see blood streaks all over his body'. "No, don't worry, this is a Pitcher Plant, or to put it another way, a pitcher plant.
Many of those plants have blood-red veins. "He's sleeping and getting ready, explain that to me." 'For his performance, he has to take a large amount of elderberries the day before. A fermentation takes place in his belly. That is now underway. On the day of the performance I put in a few Bombess berries'.
Gumpie looks at Bombario and sees his belly getting bigger and bigger. “Won't he explode later?” “No, he knows exactly what he's doing.
We'll leave him alone now, next time I'll let you tell me in detail what happened'.
Gumpie irritated, wait another 2 weeks. "Can't you do that next week?" 'No, it's a big and complicated drawing and I also have to come up with the text to go with it. Have patience!'

Would you like top comment on my blog.... tap at the top at "geen opmerkingen" or in english.. no comment. Thanks Volkert

 

Geen opmerkingen