Textual description of firstImageUrl

Het is lente - It's Springtime

zaterdag 30 april 2022Deze week niet weggeweest met de fiets. Genieten hoe alles groen wordt. Gumpie is gaan schommelen in de Japanse kersenbloesem.
'Wat is dat nu, afscheid van Mushy! Gaan we geen paddestoelen meer tekenen?' 'Ja, ik heb er nu even genoeg van. We gaan verder met het verhaal.... Steampunky gaat naar de muziekplanten. Want Steampunky wil zo graag de toeterbloemen zien en horen spelen'. Gumpie is duidelijk teleurgesteld. 'Je zou de paddestoel tekenen voor de vuurvliegen, de schemerlampaddestoel en...'. 'Stop maar, als het verhaal afgemaakt is, wil ik die als nog tekenen. Misschien alleen voor mijn blog of.... via een QR code'. 
Deze week 1 illustratie gemaakt, volgende week het bord naar de muziekplanten. 'Schiet jij al een beetje op met je bladmuziek?' Gumpie knikt. Tot volgende week.
'Wacht even met... word vervolgd! Je zag dat Steampunky genoot van je werkboekje. Vooral de losse tekeningen van 'vreemde' paddestoelen. Geef hem ter herinnering als afscheid een komische tekening. 'Dat is een leuk idee, die zal ik volgende week uitwerken en op deze blog plaatsen'.
En nu.... kijk volgende week naar het resultaat!!


English version
We didn't go out with the bike this week. Enjoy how everything turns green. Gumpie has gone rocking in the Japanese cherry blossom. 'What is that now, goodbye to Mushy! You stop with drawing mushrooms?' 'Yes, I've had enough for now. We continue with the story... Steampunky goes to the music plants. Because Steampunky would love to see and hear the horns play'. Gumpie is clearly disappointed. 'You would draw the mushroom for the fireflies, the table lamp mushroom and...'. 'Stop it, when the story is finished, I want to draw it. Maybe just for my blog or.... via a QR code'.
Made 1 illustration this week, next week the board to the music plants. 'Are you getting along with your sheet music already?'
Guppy nods. Until next week.

'Hold on... to be continued! You saw that Steampunky was enjoying your workbook. Especially the loose drawings of 'strange' mushrooms. Give him a comic drawing as a farewell as a reminder. 'That's a nice idea, I'll work it out next week and post it on this blog'. And now.... look at the result next week!!


 

Geen opmerkingen