Textual description of firstImageUrl

De irritante Hoody's op de spiraal paddestoel - The annoying Hoody on the spiral mushroom

zaterdag 26 maart 2022

Gumpie heeft mij vorige week heel goed geïnspireerd met ideeën over vreemde paddestoelen. De doolhofzwam is hier goed voorbeeld van. 


Wanneer Gumpie naar de pagina kijkt, moet hij enorm lachen. 'Wat voor vreemde paddestoel heb je daar getekend?' 'Dat is een 'Blue-belted Twiglet'. Ik ben dol op deze paddestoelen, ze verspreiden 's avonds een zoete geur. Een aantal insecten zijn hier helemaal gek op, vooral de perplex Hooded Grasshopper, oftewel de 'Hoody's'. 

Zij springen op de paddestoel, voor de geur. Die zit in de lamellen onder hoed van die paddestoel. In kleine groepjes springen ze boven op de paddestoel. 
Als hij een tijdje op de Twiglet heeft gezeten, ontstaan er kleine gele vlekjes op de kam. Dan gebeurd er iets grappigs... ze vallen er vanaf!' 'Zijn ze moe geworden', vraagt Gumpie. 'Nee, als je lang de zoete geur opsnuift, word je 
Gumpie kijkt me glimlachend aan. 'Oh! Maar dan weet ik nog een leuk onderwerp. 

'Vuurvliegjes zijn de spaarlampen van de natuur', maar hoe worden die opgeladen?' 'Gumpie, geen idee'. 'Volgende week zal ik me daarover verdiepen. Het wordt wel een heel bijzonder boekje van Mushy met zijn bevindingen in deze tuin'.
Paddestoelen zijn zeer inspirerend om er iets geks over te vertellen en te tekenen. Ik zal dit onderwerp nog uitwerken, daarna gaan we verder met het verhaal. Uiteindelijk moeten naar de 'Toeterbloem', waar het verhaal is begonnen. Volgende week weet je meer!' 


English version

Continued from March 19.
Gumpie inspired me very well last week with ideas about strange mushrooms. The maze mushroom is a good example of this. Above page 52 and 53.
When Gumpie looks at the page, he laughs out loud. "What strange mushroom did you draw there?" 'That's a 'Blue Belted Twiglet'. I love these mushrooms, they give off a sweet scent in the evening. Some insects absolutely love this, especially the perplexed Hooded Grasshopper, aka the 'Hoody's'. They jump on the mushroom, for the smell. It's in the slats under that mushroom's hat. In small groups they jump on top of the mushroom. Xxxx image!
After sitting on the Twiglet for a while, small yellow spots appear on the comb. Then something funny happens... they fall off!' "Have they gotten tired?" asks Gumpie. 'No, if you sniff the sweet smell for a long time, you get 'high'. Then you see them fall off one by one'.
Gumpie smiles at me. 'Oh! But then I know another interesting subject. 'Fireflies are nature's energy-saving lamps', but how are they charged?' "Gumpie, no idea." 'I'll look into that next week. It will be a very special book by Mushy with his findings in this garden'.
Mushrooms are very inspiring to tell and draw something crazy about them. I'll elaborate on this topic, then we'll move on to the story. Finally have to go to the 'Toeterbloem', where the story started. You'll know more next week!'


Geen opmerkingen