Textual description of firstImageUrl

De doolhof paddestoel in de Magische Tuin - The wander mushroom in the Magic Garden

zaterdag 12 maart 2022

 Deze week is de ingang getekend naar de blauwe Fungus.


'Gumpie! 'Ik denk dat het wel genoeg is geweest met de paddestoelen van Mushy. Dan kan ik verder gaan met de muziekplanten'. Daar was Gumpie het niet mee eens. Hij had een briljant idee, dat wilde hij me eens rustig vertellen. 
We zijn samen naar het strand gegaan. Op een rustige plek heeft hij zijn verhaal gedaan.


'Vorige week heb je hele bijzondere paddestoelen getekend. Vooral de 'Swingzwammen' is leuk verzonnen. Daar moet je aan verder werken! Maak achter in het werkboek van Mushy een mapje voor een klein aantekenboekje. Daarin beschrijft Mushy de opmerkelijke en komische bijzonderheden met deze paddestoelen. Ik zal je een voorbeeld geven. Kijk, dit zijn bekende zwammen, de Saprofyten, oftewel de opruimers van het bos'.

Met dit prachtige patroon kun je iets leuks bedenken voor je tuinwachter; een doolhofspel'. Gumpie laat een foto zien van deze paddestoel. Ik heb nog geen idee wat ik hier mee kan doen. Met een uitleg begreep ik zijn idee. En wat denk je van heksenboter! Daar kun je zeker iets mee bedenken'. 'Gumpie, je idee is heel leuk én uitvoerbaar, maar ik zal er over denken'.
Word vervolgd!!!

English version 
This week the entrance has been signed to the blue Fungus.
'Gummy! “I think we've had enough with Mushy's mushrooms. Then I can continue with the musical plants'. Gumpie disagreed. He had a brilliant idea, he wanted to tell me calmly. We went to the beach together.
He told his story in a quiet place. 'Last week you drew very special mushrooms. Especially the 'Swingzwammen' is a nice invention. You have to work on that! Make a folder in the back of Mushy's workbook for a small notebook. In it Mushy describes the remarkable and comical peculiarities with these mushrooms. I'll give you an example. Look, these are well-known fungi, the Saprophytes, or the clearers of the forest'.
With this beautiful pattern you can come up with something nice for your gardener; a maze game'. Gumpie shows a picture of this mushroom. I have no idea what to do with this yet. With an explanation I understood his idea.
And what about witch butter! You can certainly come up with something with that." 'Gumpie, your idea is very nice and feasible, but I'll think about it'.
To be continued!!!Geen opmerkingen