Textual description of firstImageUrl

Het handboek van de magische tuin 'paddestoelen' - The basic book of the Magic Garden 'mushrooms'

zaterdag 26 februari 2022

 Vervolg van blog 21 februari 2022

Met verbazing en ook een beetje angstig, zag Steampunky hoe Mushy de oude Blue Fungus met pollen voerde. Wanneer hij daarmee klaar was, wees hij naar het boek aan de zijkant van het wagentje.'Nu ben ik heel erg nieuwsgierig geworden naar het handboek van de tuinwachters!''Die heb ik van de week gemaakt, het is een mooi boek geworden. Een basisboek met een wisselende voorkant. 

Zo staat er voor Mushy oranje paddestoelen op zijn boek. Voor de muziekplanten komt er een andere illustratie in te staan. Daar moet ik nog wat voor bedenken.

'En wat staat er allemaal in?' 'Een overzicht van alle paddestoelen in die tuin met beschrijving én de verzorging. 
Steampunky mag het boek bekijken en wanneer hij meer leest is zijn verbazing nog groter. Zoveel vreemde en gekke paddestoelen staan hierin beschreven en getekend.

Gumpie kijkt me vragend aan; 'wat heb jij toch met paddestoelen? In je verhaal van 'Mus&Muis op strandvakantie' heb jij ook muis op een paddestoel getekend! 
'Klopt, paddestoelen zijn zo prachtig van vorm en kleur, daar kun je mee grappige illustraties van maken. In het werkboek van Mushy zal ik een paar voorbeelden laten zien'. Volgende week meer hierover.
Word vervolgd en blijf het volgen.

English version 
Continued from blog February 21, 2022
With amazement and also a little anxious, Steampunky watched Mushy feed the old Blue Fungus with pollen. When he was done, he pointed to the book on the side of the cart.
'Now I'm very curious about the gardeners' manual!'
'I made it this week, it turned out to be a beautiful book. A basic book with a varying cover.
For example, Mushy has orange mushrooms on his book. There will be a different illustration for the musical plants. I have to think of something for that.
"And what's in it?" 'An overview of all the mushrooms in that garden with description and care.
Steampunky is allowed to look at the book and when he reads more his surprise is even greater. So many strange and crazy mushrooms are described and drawn herein.
Gumpie looks at me questioningly; 'What's the matter with mushrooms? You also drew a mouse on a mushroom in your story of 'Mus&Mois on beach holiday'!
'That's right, mushrooms have such a beautiful shape and color, you can make funny illustrations with them. In Mushy's workbook I will show a few examples'. More on this next week.
To be continued and stay tuned.
Geen opmerkingen