Textual description of firstImageUrl

De Sensi Boys luisteren en kijken extreme objecten - The Sensi Boys are looking to extreme objects

zondag 16 januari 2022


'Zo Gumpie, de zaadbox is af. Hij heeft een plekje gekregen bij de Smelly Ochedil, als herinnering. Zie hieronder nu de 2 pagina's met de illustraties. We gaan volgende week verder met de tuin'.
'Ho, wacht even 'chef'. Je bent nog een complete pagina vergeten af te maken. Pagina 33 van de Sensi Boys is leeg'. 'Oeh, je hebt gelijk, toen nog geen inspiratie'. Gumpie lacht, 'ik ga je helpen'.
Op deze pagina vertelt dit duo waarvoor hier zijn. Zij zorgen dat er geen vreemde planten of andere wezen het bolletjesbos in komen.
Zo is de pagina (32-33) uiteindelijk geworden

Dit is pagina (38-39) uiteindelijk geworden


Links de zaadbox die de Oorvleugelvogel heeft achter gelaten

En dan zien we in je verhaal gelijk daarna de deur van de Magische Tuin. Maak nog 2 spannende pagina,s voor hij bij de deur is. Bijvoorbeeld dat er een enge plant ontsnapt is en die komt hij tegen!'
Daar moest ik over nadenken, maar Gumpie had gelijk. 
We zijn deze week naar het strand geweest en daar gaf Gumpie mij een hint.
Volgende week meer hoe ik dit zal oplossen.
'Dank Gumpie voor je hulp.
Word vervolgd

English version
'So Gumpie, the seed box is finished. He has been given a place at the Smelly Ochedil, as a memory. See below now the 2 pages with the illustrations. We will continue with the garden next week'.
"Hey, wait a minute, Chief." You forgot to complete a complete page. Page 33 of the Sensi Boys is empty'.
"Oh, you're right, no inspiration then." Gumpie laughs, 'I'm going to help you.
On this page, this duo tells what they are here for. They ensure that no foreign plants or other creatures enter the wood.
And then in your story we see the door of the Magic Garden right after. Make 2 more exciting pages before he gets to the door.For example, that a scary plant has escaped and he comes across it!' I had to think about that, but Gumpie was right. So we went to our beach. Gympie show me a Jellyfish... this should give you an idea! More next week how I will solve this.
“Thank Gummy for your help.
To be continued

Geen opmerkingen