Textual description of firstImageUrl

Ideeën over de magische tuin, Deel 2 • Ideas about the Magic Garden, Part 2

zaterdag 4 december 2021

Komende weken geen illustraties. De voorbereidingen en schetsen plaats ik - en met hulp van Gumpie - wel op mijn blog.

Nadat er een schets van de 'Smelly Ochedil’ was gemaakt, nu de volgende vraag.
Hoe zijn de vreemde planten in de magische tuin gekomen.
Gumpie; 'dat gaat de eikelknotter aan Steampunky vertellen. Het moet een soort legende zijn met een gekke vogel. Die behoort tot de familie van de orenvleugels'. 'Heeft hij geen normale vleugels?' 'Nee, de vleugels zitten op de plaats van de oren. Als hij vliegt kan hij geluiden van boven en beneden veel beter horen'.
'Ik heb een voorstelling van een vogel, hieronder, op papier getekend. Hij heeft tijdelijk de naam 'Wihopper' gekregen. 

Met een box onder zijn nek 'hopt' hij van de ene naar de andere plek. Want hij verzamelt zaden van bijzondere zaden. Zo ziet hij de 'Smelly Ochedil’ en wil hij ook daarvan zaad hebben. Als hij bij die bloem is, ziet de eikelknotter een prachtige box om zijn nek hangen. Die wil hij graag hebben. De vogel wil die niet afgeven, hij wil alleen het zaad.


En dan bedenkt de eikelknotter een plan'.
'Ik luister en ga verder met je verhaal!' 'Gumpie, daar moet ik nog over nadenken. Die box wil ik tekenen, want daarmee eindigt het verhaal over het ontstaan van al die soorten planten.
'Gumpie, volgende keer gaan we de soorten planten bedenken, die in deze tuin staan. Met hun gekke eigenschappen. Bedenk jij alvast bijzondere soorten paddestoelen.
'Leuk idee, ik ga me helemaal uitleven.
(in januari worden deze schetsen in kleur uitgewerkt met een verhaal erbij.)
Word vervolgd


English version
No illustrations for the next few weeks. I will post the preparations and sketches - and with the help of Gumpie - on my blog.

After a sketch of the 'Smelly Ochedil' was made, now the next question.
How did the strange plants get into the magic garden.
Gumpie; 'That's what the eikelknotter is going to tell Steampunky. It must be some kind of legend with a crazy bird. It belongs to the ear-wing family. "Doesn't he have normal wings?" 'No, the wings are in the place of the ears. When he flies he can hear sounds from above and below much better'.
'I have drawn a sketch of a bird, above, on paper. He has temporarily been given the name 'Wihopper'.
With a box under his neck he 'hops' from one place to another. Because he collects seeds from special seeds. For example, he sees the 'Smelly Ochedil' and wants to have seed from it too. When he is near that flower, the eikelknotter sees a beautiful box hanging around his neck. He would like to have that. The bird doesn't want to release it, it just wants the seed.
And then the acorn knitter comes up with a plan."
"I'll listen and move on with your story!" 'Gumpie, I'll have to think about that. I want to draw that box, because that's how the story about the origin of all those types of plants ends.
'Gumpie, next time we're going to think of the kinds of plants that grow in this garden. With their crazy features. Think of special types of mushrooms.
'Nice idea, I'm going to have fun.
(In january I will make the colour illustrations and a story)
To be continued.

Geen opmerkingen