Textual description of firstImageUrl

Ideeën over de magische tuin, Deel 1 • Ideas about the Magic Garden, Part 1

zaterdag 27 november 2021

Komende weken wilde ik mijn blog over Steampunky even stoppen.

Voor mij onmogelijk om wekelijks nieuwe illustraties voor het verhaal te maken.

Op verzoek van Gumpie, mijn tekenvriend, zullen we de schetsen en ideeën toch te plaatsen. Waar gaan we ons mee bezig houden? Hoe zal ik de Magische Tuin gaan inrichten.
Mijn vragen.
* Hoe is deze tuin ontstaan
* Welke plantensoorten met eigenschappen staan er.
* Indeling van de tuin
* Wie beheert deze tuin
Komende dagen gaan we hieraan werken, met hulp van Gumpie.
 Terwijl ik dit zit te schrijven schuift Gumpie een tijdschrift onder mijn neus. Een tijdschrift met 'Simpele tuin ideeën'! Helaas is dit te groot, maar het voorbeeld rechts is beter.
Dit wordt ons uitgangspunt.
Wij gingen samen op pad, op zoek naar een plant ter inspiratie. Hier een klein gedeelte van de fietstocht. Gumpie genoot in de krat. Helaas hebben we niets bijzonders gevonden. Dan maar eerst schetsen.

Samen gaan we aan de slag. Gompie had hele goede ideeën. 

Deze schets gaan we zeker uitwerken. Volgende week de volgende vraag; welke plantensoorten staan in deze tuin.

English version
At the request of Gumpie, my drawing friend, we will post the sketches and ideas anyway. What are we going to do?  How am I going to set up the Magic Garden?
 My questions.
 * How did this garden come about
 * Which plant species with characteristics are there.
 * Layout of the garden
 * Who manages this garden
In the coming days we will work on this, with the help of Gumpie.
As I write this, Gumpie shoves a magazine under my nose. A magazine with 'Simple garden ideas'!  Unfortunately this is too big, but the example on the right is better.
This will be our starting point.
We set out together in search of a plant for inspiration. Here is a small part of the bike ride. Gumpie enjoyed in the crate. Unfortunately we didn't find anything special. Then sketch.
Let's get started together. Gumpie had very good ideas.
We will certainly develop this sketch. Next week the next question; which plant species are in this garden.

Geen opmerkingen