Textual description of firstImageUrl

Gumpie protesteert tegen deze blog, waarom? - Gumpie was protesting with a sign, why?

vrijdag 10 december 2021

 'Gumpie, waarom liep je met een protestbord?

'Je zou verder gaan met het Steampunky verhaal. Ik wil graag weten welke plantensoorten in die tuin zouden komen. Maar je hebt hele andere dingen gedaan!'
'Sorry Gumpie, ik zal het je uitleggen. Voor mijn schoonzoon heb ik een ijsvogel geschilderd op een houten blok.


Traditioneel maken wij al 40 jaar een eigen kerstkaart voor familie en kennissen. De tijd gaat dringen. De vos was voor mij een inspiratiebron voor de kerstkaart 2022. Halverwege zag mijn vrouw de tekening.... 'weer een eekhoorn!'

Totaal vergeten dat we vorig jaar een kerstkaart ook een vos getekend hadden.


Mijn vrouw kwam met een briljant idee met een bijpassende tekst. Dus zijn we opnieuw gaan tekenen. Gumpie, met de feestdagen in zicht...... gaan we in januari verder met Steampunky.
Zodra die kaart geprint is zal ik die op deze blog plaatsen.
Links de kaart vorig jaar - rechts de tekening in progress
English version
Gumpie was protesting with a sign, why?
'Gumpie, why are you walking around with a protest sign?
“You would continue with the Steampunky story. I'd like to know what plant species would be in that garden. But you've done very different things!'
“Sorry Gumpie, I'll explain. For my son-in-law I painted a kingfisher on a wooden block.
Below 2 pictures
Traditionally, we have been making our own Christmas card for family and acquaintances for 40 years. Time is running out. The fox was a source of inspiration for me for the Christmas card 2022. Halfway through, my wife saw the drawing.... 'a 
squirrel again!'
Totally forgot that last year we also drew a fox for a Christmas card.
Below the image.
My wife came up with a brilliant idea with a matching text. So we started drawing again. Gumpie, with the holidays in sight...... we will continue with Steampunky in January.
Once that card is printed I will post it on this blog.

Geen opmerkingen