Textual description of firstImageUrl

Extreem grote oren - extreem great ears

zaterdag 13 november 2021
 'Gumpie, ik zag je gezicht toen ik een bolletjesboom aan het schilderen was. Jij twijfelde, maar ze bestaan echt, zie de foto naast mijn illustratie. De stam was ge├»nspireerd van een bonsai boom. 
We gaan verder met mijn verhaal.
Steampunky en Stippenstamper zijn aan het eind gekomen van het bolletjesbos. Hierna vervolgt Steampunky zijn weg naar de Magische Tuin. Op het moment dat hij afscheid wil nemen, hoort hij een vreemd geluid.

Geluid van de oehoe

Het leek een beetje op het geluid dat je krijgt als je over een lege fles blaast. Stippenstamper lacht en wijst naar boven. Dan ziet hij de uil en nog een LongNose Woodsnuffer.
'Wat doen die daar boven?' 'Dit duo houdt alles in de gaten.... wie het bos verlaat en binnenkomt.
De LongNose met zijn speciale oren kan geluiden van heel ver horen, maar ziet slecht. De uil daarentegen kan heel goed zien. Volgende week meer over dit stel.
Word vervolgd.

English version
Gumpie, I saw your face when I was painting a dot tree. You doubted, but they really exist, see the photo next to my illustration. The trunk was inspired by a bonsai tree.
We continue with my story.
Steampunky and Dot Stamper have come to the end of the Bubble Forest. After this, Steampunky continues his way to the Magic Garden. When he wants to say goodbye, he hears a strange noise.
It was a bit like the sound you get when you blow over an empty bottle. 

Sound of oehoe

The Dot Stamper smiles and points up. Then he sees the owl and another LongNose Woodsnuffer.
"What are they doing up there?" “This duo keeps an eye on everything… who leaves and enters the forest.
The LongNose with its special ears can hear sounds from very far away, but see poorly. Beside the owl, can see very well. More on this couple next week.
To be continued.Geen opmerkingen