Textual description of firstImageUrl

Het schilderij van het vreemde 'Bolletjesbos' - The painting of the strange 'bunch of balls'.

zaterdag 21 augustus 2021

Op deze pagina's installeert Pufmuis de turbomotor. Na een uitleg en proefrijden is Steampunky klaar voor de rit.

Pufmuis legt de laatste hand aan een schilderij van het Bolletjesbos. Met een waarschuwingsbord van de bloemslurf.
Hij adviseert Steampunky om de langste en veilige weg te nemen.... langs het Bolletjesbos en niet door het bos. Vervolgens gaat hij op pad.
Het was een klein stukje rijden naar het bolletjesbos. 
Onderweg had hij al besloten dat hij toch de kortste weg naar de Magische Tuin zou nemen. Bij de kruising twijfelde hij toch nog. Het bos zag er niet helemaal uit zoals Pufmuis die had geschilderd. Er hing een hele aparte sfeer rond de statige bomen. Toch maar de kortste weg gekozen.


Plotseling werd er op hem geschoten. Een groen mannetjes schoot met een katapult. kleine eikels op zijn slakkenhuis.

Gumpie keek me aan, 'waarom gaat het verhaal nu verder in het Bolletjesbos? Hij wil naar de Magische tuin voor de toeterbloemen. Laat hem langs het bos gaan. Ik wil die bloemen ook zien.

Kijk, dit stukje hout was voor mij het begin voor de LongNoses Woodsnuffers.
'Geduld, dan zal ik je op jouw blog vertellen, waarom het dit bos zo bijzonder is.
Klik op onderstaande link en mijn lees mijn idee er achter.

English version.
Pufmuis installs the turbo engine on these pages. After an explanation and test drive, Steampunky is ready for the ride.
Pufmuis is putting the finishing touches to a painting of the Bolletjesbos 
(bunch of balls -loosely translated). With a warning sign of the flower trunk.
He advises Steampunky to take the longest and safest way.... along the Bolletjesbos (bunch of balls) and not through the woods. Then he sets off.

It was a short drive to the bulb forest. On the way, he had already decided that he would take the shortest route to the Magic Garden after all. He still hesitated at the intersection. The forest didn't quite look the way Puffmouse had painted it. There was a very special atmosphere around the stately trees. However, I chose the shortest route.
Suddenly he was shot. A little green man shot with a slingshot. little acorns on its cochlea.

Gumpie looked at me, 'why does the story continue in the Bolletjesbos? He wants to go to the Magic Garden for the horn flowers. Let him go through the woods. I want to see those flowers too.
'Patience, then I'll tell you on YOUR blog why this forest is so special.
Look, this piece of wood was the beginning of the LongNoses Woodsnuffers
Click on the link below and read my idea behind it.


Geen opmerkingen