Textual description of firstImageUrl

De Moswachter - the moss watcher.

zaterdag 28 augustus 2021

 

'Waar gaan we het deze week over hebben?' 
'Gumpie, hij is in het bos en gaat daar bijzondere dingen zien. 
Hieronder weer 2 nieuwe pagina`s van mijn verhaal.
Met een korte samenvatting.


Het bolletjesbos
Ondanks een paar keer proefrijden op zijn skateboard was het niet gemakkelijk. Hobbels op de weg moest hij voorzichtig vermijden, evenwicht bewaren was een hele kunst.
Het bos zag er niet helemaal uit zoals Pufmuis die had geschilderd. Er hing een hele aparte sfeer rond de statige bomen.

Plotseling hoorde hij een kleine knal op zijn slakkenhuis. Verschrikt keek hij wat er gebeurd was, maar zag niets. Toen hij weer verder wilde, opnieuw een knal tegen zijn slakkenhuis. Gelukkig was er niets stuk gegaan. Hij zag dat er 2 grote eikels naast hem liggen. Eikels schieten niet uit een boom. Punky voelde dat er iets niet klopte.


Een groen figuurtje sprong naar een tak waar hij nu goed zichtbaar werd voor Punky. ‘Ik wil je verwelkomen bij de ‘LongNoses Woodsnuffers’. ‘En dat doe je door op me te schieten!’ ‘Met jouw pufmachine zou je mijn stem niet gehoord hebben’.

‘Allereerst zal ik me even voorstellen, ik ben de moswachter. Samen met mijn vriend de Stippenstamper zorgen wij voor de LongNose Woodsnuffers in dit bos’. Steampunky schrok bij de laatste woorden.
‘Zijn Woodsnuffers gevaarlijke dieren? Want dan neem ik toch de andere weg naar de Magische Tuin!’
‘Ik kan je geruststellen, het zijn boomwezens'
.

'Gumpie, je zult nog een week moeten wachten, want dan maak je kennis met de eerste LongNose Woodsnuffer.
Word volgende week weer vervolgd. 

English version
'What are we going to discuss this week? 'Gumpie, he is in the woods and is going to see special things. Below are 2 new pages of my story. With a short summary.

The polka dot forest
Despite a few test rides on his skateboard, it was not easy. He had to carefully avoid bumps in the road, keeping balance was an art.
The forest didn't quite look as Puffmouse had painted it. There was a very special atmosphere around the stately trees.

Suddenly he heard a small bang on his cochlea. Startled, he looked at what had happened, but saw nothing. When he wanted to continue, another bang against his cochlea. Fortunately nothing had broken. He saw that there are 2 large acorns lying next to him. Acorns don't shoot from a tree. Punky sensed that something wasn't right.

A green figure jumped to a branch where it was now clearly visible to Punky.
“I want to welcome you to the LongNoses Woodsnuffers. “And you do that by shooting me!” "With your puff machine you wouldn't have heard my voice."

“First of all, let me introduce myself, I'm the moss watcher. Together with my friend the Dot Stamper, we take care of the LongNose Woodsnuffers in this forest'. Steampunky was startled at the last words.
Are Woodsnuffers dangerous animals? Because then I'll take the other way to the Magic Garden!' "I can reassure you, they are tree creatures."

“Gumpie, you'll have to wait another week before you meet the first LongNose Woodsnuffer.
To be continued next week.Geen opmerkingen