Textual description of firstImageUrl

Hoe zijn dieren aan hun kleuren gekomen - How did animals get there colors

zaterdag 22 mei 2021
Gumpie wilde eerst weten of mijn 'sportactiviteiten' serieus waren, voor we aan het reisverhaal gaan werken.
'Ik zal je mijn inspiratiebron laten zien. In mijn verhaal van Mus&Muis 'De kubussen van oom Viclar' zien ze de activiteiten van kikker Scuffie.Hij traint elke ochtend op paddestoelen. Dat moest ik eigenlijk ook doen, alleen iets anders. 
Op Facebook een kleine samenvatting gemaakt van mijn kunsten'. Ik zag de argusogen van Gumpie.
Vervolgens zijn we verder gegaan met het reisverhaal van de pelikaan en de slak. 


Iets belangrijks... in het gehele verhaal heb je Sneezy met afwisselende slakkenhuisjes getekend, dat kan niet!
Oeh, goede opmerking! Dat hebben we meteen opgelost.
De volgende dag komt Repper terug om de Sneezy naar de uil te brengen en ziet een Sneezy met een ander slakkenhuisje. Die legt uit dat hij aan 'woningruil' doet. Hij heeft een grote verzameling oude en lege huisjes. 
Tevens vraagt Sneezy of ze langs de olifanten willen gaan, hij heeft ze alleen hun trompetgeluid gehoord.
Als ze het beeld van een dinosaurus zien, denkt Sneezy dat het een olifant is. Repper speelt het spel even mee.

De afbeelding van Sneezy op het infobord moet samen met de poema. Onderstaande afbeelding het resultaat.

Hierbij wordt het verhaal geheel aangepast.

De volgende 4 pagina's zijn ook veranderd.

Het vervolg van het sprookje van de Vos en de Slak zijn komen te vervallen. De mussen plagen Repper door hem naar de verkeerde weg te verwijzen. Dan komen ze de papegaai Loraine tegen. Met verwondering kijkt hij naar deze vogel en vraagt' 'Hoe kom jij aan zo'n prachtige verenpracht?'
Dan vertelt Loraine de geschiedenis hoe dieren aan hun kleuren zijn gekomen. 
Volgende week weer 4 pagina's met uitleg hoe de dieren hun kleuren hebben gekregen en hun keuze mogelijkheden. Mis de volgende blog beslist niet!

'Gumpie en hoe was jouw vakantie, kun je wat laten zien?'
'Zo mooi en heb weer een aantal Spoties gezien! Als je ze wilt bekijken klik op
https://gumpiesavonturen.blogspot.com
'Ho, ho, één vraag nog, 'Wat zoekt muis in je boeken?' 'Je was bezig een dinosaurus te tekenen, die door de muur stak, is die af?'
'Dat vertel ik je volgende week vrijdag!'

English version
The sequel to the fairy tale of the Fox and the Snail has been canceled. The sparrows tease Repper by directing him the wrong way. Then they meet the parrot Loraine. He looks at this bird with astonishment and asks "How did you get such a beautiful plumage?"
Then Loraine tells the story of how animals got their colors.
He trains on mushrooms every morning. I actually had to do that too, just something else.
Made a small summary of my skills on Facebook '. I saw Gumpie's suspicious eyes.
Then we continued with the travel story of the pelican and the snail.
Something important ... throughout the story you have drawn Sneezy with alternating snail shells, that's not possible!
Ooh, good note! We resolved that immediately.
The next day, Repper returns to take the Sneezy to the owl and sees a Sneezy with another snail shell. He explains that he does 'home exchange'. He has a large collection of old and empty houses.
Sneezy also asks if they want to go past the elephants, he only heard their trumpet sound. When they see the image of a dinosaur, Sneezy thinks it is an elephant. Repper plays the game for a while.

The picture of Sneezy on the info board must go together with the cougar. The image below is the result.
The next 4 pages have also changed.

The sequel to the fairy tale of the Fox and the Snail has been canceled. The sparrows tease Repper by directing him the wrong way. Then they meet the parrot Loraine. He looks at this bird with astonishment and asks "How did you get such a beautiful plumage?"
Then Loraine tells the story of how animals got their colors. Next week the whole story how and the possibilities. Don't miss it! 
"Gumpie and how was your vacation, can you show what?"
'So beautiful and I saw a number of Spoties again! If you want to view them click on
https://gumpiesavonturen.blogspot.com
'Ho, ho, one more question,'What is a mouse looking for in your books?' 'He is looking at the illustration of a dinosaur, who’s breaking throw a wall. It wasn’t ready but now it’s finished'.

"I'll tell you next Friday!"


Geen opmerkingen