Textual description of firstImageUrl

Een kinderschoentje onder de ballon - A children's shoe under the balloon

zondag 18 oktober 2020

Wanneer Punky in de werkkamer van Pufmuis is, ziet hij een oud kinderschoentje. Als de muis een leren muts opzet, is Punky de draad kwijt van zijn verhaal. 'Je zou me laten zien wat er onder die ballon gaat komen'. 'Pufmuis stapt in de schoen. 'Nog een paar dagen sleutelen en dan stijg ik hiermee de lucht in. De propeller, de motor en de touwen moeten nog worden aangebracht. Punky had een rieten mand verwacht, maar zeker geen schoen. Pufmuis zag Punky vreemd kijken naar de 2 handels. 'Hiermee bestuur ik de motor en het roer. Kom mee, dan zal ik je het allemaal laten zien en uitleggen op de werktekeningen'.

Dat wilde Punky zeker zien. (En ik ook!')

Word vervolgd.


English version 

When Punky is in Pufmouse office, he sees an old children's shoe.

Thereafter the mouse puts on a leather cap, Punky has lost track of his story.  "You were supposed to show me what's going to get under that balloon."

Pufmouse steps into the shoe. 'Another few days of tinkering and then I will take off with this. The propeller, engine and ropes have yet to be installed.

Punky had expected a wicker basket, but certainly not a shoe.  Pufmouse saw Punky look strangely at the 2 handles. 'With this I control the motor and the rudder.. Come along and I will show you it all and explain it on the working drawings'.

 Punky definitely wanted to see that.  (And I!')

 To be continued.

Geen opmerkingen