Textual description of firstImageUrl

Muis vliegt in een lucifersdoosje - Mouse is flying in a matchbox

zondag 25 oktober 2020

Voor Pufmuis de werktekeningen van de complete
ballon laat zien, vertelt hij de reden om te vliegen.


Pufmuis vertelde dat zijn broer met zijn vriend Mus, een strandvakantie hadden. De weg er heen was geen probleem, maar toen hij er genoeg van had, was er een probleem. Hoe kom je weer terug in het bos. 
Uiteindelijk hebben enkele dieren van het strand een lucifersdoosje geconstrueerd met veren om te kunnen vliegen. Meeuw heeft hem veilig terug gebracht
En wat vertelde hij mij toen hij terug was... de wereld is niet vlak, zoals hij dacht. De vogels lieten hem zien dat we op een grote bol leven. 

En wat vertelde hij mij toen hij terug was... de wereld is niet vlak, zoals hij dacht. De vogels lieten hem zien dat we op een grote bol leven. 

Dat is de reden om een ballon te maken omdat met eigen ogen te zien.
Ik wil geen mandje onderaan de ballon, zoals dat gebruikelijk is. Één die comfortabel en bestuurbaar is.
Pufmuis wees op de 2 handels in de schoen. Die is voor het roer en de andere voor de aandrijving. Punky keek ongeloofwaardig naar Pufmuis.
Ik leg het je straks uit op mijn werktekeningen.

Word vervolgdEnglish version 
Pufmouse said that his brother had a beach holiday with his friend Sparrow. Getting there was no problem, but when he had enough, there was a problem. How do you get back to the forest? Finally, some animals from the beach constructed a matchbox with feathers for flying. A seagull has brought him back safely.
And what did he tell me when he got back ... the world is not flat, as he thought. The birds showed him that we live on a round sphere.

That is the reason to make a balloon because I want to see it with your own eyes.
I don't want a basket at the bottom of the balloon, as is usual. One that is comfortable and controllable.
Pufmouse pointed to the 2 handles in the shoe. One is for the rudder and the other for the propulsion. Punky looked at Pufmouse incredibly.
I'll explain it to you later on my working drawings.
To be continued

Geen opmerkingen