Textual description of firstImageUrl

Punky kan zijn ogen niet geloven -Punky cannot believe his eyes

zondag 11 oktober 2020

Punky is verbaasd als hij Pufmuis ziet hangen onder een ballon. Dan vertelt Pufmuis dat hij met deze ballon gaat vliegen. 'Dat hou je zo nooit lang vol', was het antwoord van Punky. 

Pufmuis lacht, 'hij is nog niet klaar, en er komt nog iets onder te hangen.Kom mee, naar mijn werkkamer, dan laat ik je de werktekening zien, hoe deze gaat worden'.

Word vervolgd.

English version
Punky is surprised to see Puff mouse hanging under a balloon. Then Pufmuis tells that he is going to fly with this balloon. "You can never keep that up for so long," was the answer from Punky. Puffmuis laughs, 'it's not ready yet, and there is still something to hang underneath.
Come with me to my office, then I'll show you the working drawing, how it will be '.
To be continued.

Geen opmerkingen