Textual description of firstImageUrl

Muis zijn atelier is gereed - mouse his atelier is ready

zondag 21 juni 2020
Eindelijk is er einde gekomen na bijna 4 weken klussen in het huis. Tijd voor elkaar. Mus vertelde dat ook zijn atelier klaar was. 'Kon je dat maar zien!' Ik keek door het deurtje, maar daarvoor moest je een trap op. Jammer, ik had graag een kijkje willen nemen.
Hij had de tekening die ik voor hem gemaakt had meegenomen. Hij wide ook zo graag schilderen. 'Deze tekening is mijn huidige inspiratiebron, niet met een penseel of potlood..... maar met mijn eigen 'staart'. Ik schilder met mijn staart!' Staart-Kunst klinkt niet goed, vandaar TailArt'. Over een paar weken wil ik een expositie geven in mijn atelier. Dan zie je wat ik voor tekeningen maak'.
'Wat zeg je... expositie in jouw atelier! Oh nee, geen muizenfamilie in ons huis. Vergeet het maar! Je doet dat maar ergens anders!'
Teleurgesteld ging muis naar zijn atelier. 
Word vervolgd

English version
Finally has come to an end after almost 4 weeks of odd jobs in the house. Time for each other. Mouse said that his studio was also finished. "If only you could see that!" I looked through the door, but you had to go up a flight of stairs. Too bad, I would have liked to take a look.
He had brought the drawing I made for him. He also likes to paint wide.  'This drawing is my current source of inspiration, not with a brush or pencil ..... but with my own' tail '.  I paint with my tail! " Tail-Art does not sound good, hence TailArt '. In a few weeks I want to give an exhibition in my studio. Then you see what I make for drawings'.
'What do you say ... exhibition in your studio!  Oh no, not a mouse family in our house.  Forget it!  You do that somewhere else! "
Disappointed, Mouse went to his studio.

To be continued.

Geen opmerkingen