Textual description of firstImageUrl

Muis krijgt zijn expositie buiten - Mouse get his exposition in the garden

zaterdag 27 juni 2020
Het zat me toch niet helemaal lekker... muis geen expositie in zijn atelier. Hij wil natuurlijk zijn kunstwerken laten zien. Dat begrijp ik én ook ik ben nieuwsgierig wat hij met zijn 'Tail' wil maken. Toen hoorde dat hij in zijn atelier bezig was riep ik hem. 'Ik heb nog eens goed over nagedacht en heb een oplossing voor je. Stel, je zou hier jouw expositie houden, dan kan jouw vriend mus dit niet zien. Die durft beslist niet in ons huis komen, zeker niet met onze poes.
Daarom stel ik voor om de expositie in onze tuin te houden. We hangen al je werken op een tak in onze tuin. Kunnen alle dieren jouw werk bewonderen'. Dat vond muis een briljant idee.
Gisteren was onze kleindochter op bezoek en wilde muis graag zien. Helaas was hij niet aanwezig.
Wordt nog 1x vervolgd.

English version 
I was not completely comfortable ... mouse no exhibition in his studio. Of course he wants to show his artwork. I understand that and I am also curious what he wants to make with his 'Tail'. When I heard that he was working in his studio, I called him. "I've thought it over and I have a solution for you. Suppose you would hold your exhibition here, then your friend sparrow cannot see this. He certainly does not dare to come into our house, especially with our cat.
That is why I propose to keep the exhibition in our garden. We hang all your works on a branch in our garden. All animals can admire your work '. Mouse thought that was a brilliant idea.
Yesterday our granddaughter was visiting and wanted to see the mouse. Unfortunately he was not present.
To be continued 1x.

Geen opmerkingen