Textual description of firstImageUrl

Muis heeft een eigen logo - Mouse has his own logo

maandag 15 juni 2020

Muis heeft mij gevraagd om een logo te maken voor zijn 'Atelier'.
Hij heeft zelf de naam bedacht 'TailArt'. Nadat hij het bord naast zijn deur had bevestigd, vroeg ik wat de betekenis hiervan is.
'Jaren geleden ben ik bij je gekomen, toen je aan het tekenen was. Ik wilde ook zo graag schilderen, maar ik kan geen penseel of potlood vasthouden. Toen gaf jij me een goed advies om toch te kunnen schilderen. Je hebt er zelf een tekening over gemaakt'. Ik kon me dat niet meer herinneren.
'Die tekening heb ik goed bewaard en ben aan het oefenen gegaan. Deze week wil ik mijn atelier in orde maken. Daarna spreken we elkaar nog één keer en wil ik voorlopig niet meer gestoord worden'.
'Goed plan!'
Word nog één keer vervolgd.

English version
Mouse asked me to make a logo for his 'Atelier'.
He came up with the name 'TailArt'.  After attaching the sign next to his door, I asked what its meaning is.
"I came to you, years ago when you were drawing. I also really wanted to paint, but I can't hold a brush or pencil. Then you gave me good advice to paint anyway. You even made a drawing about it'. I couldn't remember that.
'I kept that drawing well and started practicing. This week I want to prepare my studio.  Then we will speak again and I don't want to be disturbed for the time being '.
 'Good plan!'
 To be continued one more time.

Geen opmerkingen