Textual description of firstImageUrl

Muis kiest streepjes stenen - mouse chooses dashes of stones

woensdag 10 juni 2020

'Muis, muis, kom je mee naar mijn streepjes stenen!' Even was het stil. 'Alleen als jullie poes er niet meer is'. Onze poes Freya is altijd nieuwsgierig als er iets veranderd of nieuw is. 'Oh, dat is éénmalig, ze is er niet. Alles is veilig'. Heel voorzichtig kwam muis tevoorschijn. Samen zijn we naar de schuur gegaan voor de kist met steentjes. In de loop der tijd zijn die verzameld tijdens strandwandelingen. Alleen steentjes met een witte strepen.
Het is een afwijking geworden.. een wedstrijd wie het eerst er eentje vind. Zelf onze kleinzoon doet mee. Na het openen van de kist, zag ik zijn verbazing. 'Mag ik er een paar uitzoeken?' Hij wist precies wat hij hebben wou. 'Duurt het nog lang, want ik wil verder met mijn schilderwerkzaamheden. Moet ik soms een steentje bijdragen?'
Muis keek me alleen vragend aan en ging driftig door met zoeken. Na zeker 5 minuten zoeken, had hij 10 bijzondere platte steentjes uitgezocht. 'Wat ga je daar mee doen?'
'Als jij me eerst vertelt waarom je die hebt verzameld!' 'Nu geen tijd muis, maar over een paar dagen heb ik meer tijd voor je'. Alles steentjes voor zijn deurtje gelegd en muis sleepte ze naar binnen.
Word vervolgd.

English version 
"Mouse, mouse, are you coming to my dashes of stones!" It was silent for a moment. "Only when your cat is no longer there." Our cat Freya is always curious when something changes or is new. "Oh, that's one time, she's not there. Everything is safe'. Mouse came out very carefully. We went to the shed together for the box with stones.
Over time, these have been collected during beach walks. Only stones with white stripes. It has become an anomaly ... a competition who finds one first. Our grandson participates. After opening the chest, I saw his surprise. "Can I pick a few?" He knew exactly what he wanted. 'It will take a long time, because I want to continue with my painting work. Do I have to do my bit? "
Mouse looked at me questioningly and continued to search. After at least 5 minutes of searching, he had selected 10 special flat stones. "What are you going to do with that?" "If you first tell me why you collected it!" "No time now mouse, but in a few days I will have more time for you." Everything was placed in front of his door and the mouse dragged them inside.
To be continued.

Geen opmerkingen