Textual description of firstImageUrl

Helemaal over stuur - Completely upset

zaterdag 18 april 2020

Helemaal overstuur komt Mr.P. terug naar de aalscholver. Die had hem al gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Voor Sneezy was dit de kans om een olifant te zien. Dat duurde niet lang, want een krokodil kwam plotseling uit het meertje.
Tijdens de vlucht werd Sneezy vergeten. Teruggaan, nee, dat durfde Mr.P. niet. ‘Wat kunnen we doen om hem weer veilig terug te halen.
De aalscholver dacht even na. Ik ken iemand die hem kan redden.
Word vervolgd

English version 
Completely upset, Mr.P. came back to the cormorant. He had already warned him to be careful. For Sneezy, this was the chance to see an elephant. That didn't last long, because a crocodile suddenly came out of the lake. In flight he was forgotten Sneezy. 
Going back, no, not Mr.P. "What can we do to bring him back safely.
The cormorant thought for a moment. I know someone who can save him.
To be continued.

Geen opmerkingen