Textual description of firstImageUrl

Sneezy zit gevangen - Sneezy is imprisoned

zaterdag 11 april 2020
Tijdens de aanval rolde Sneezy tussen de rotsen en kwam vast te zitten. De krokodillenwachter had hem gevonden. Gelukkig was het slakkenhuis niet beschadigd. Sneezy probeerde tussen de stenen uit te komen, maar hij zat helemaal klem tussen de stukken. De krokodillenwachter probeerde hem nog te bevrijden, zonder resultaat. Hij beloofde hulp te halen.
Mr.P. had werkelijk geen idee dat er van verschillende kanten gevaar loerde. Zelfs een tijger, die ook in de buurt was, had hij niet gezien. Sneezy vond het hier een “wilde” dierentuin”. Iedereen houdt elkaar in de gaten.
Maar wie gaat Sneezy redden, volgende week weten we meer.
Word vervolgd.

English version.
During the attack, Sneezy rolled between the rocks and got stuck. The crocodile guard had found him. Fortunately, the cochlea was not damaged. Sneezy tried to get out between the stones, but he was completely trapped between the pieces. The crocodile guard tried to free him, to no avail. He promised to get help.
Mr. P. really had no idea that there was danger lurking from different sides.
He had not even seen a tiger in the vicinity. Sneezy thought it was a "wild" zoo here. Everyone is watching each other. But who's going to save Sneezy?
We'll know more next week. To be continued.

Geen opmerkingen