Textual description of firstImageUrl

De redding van Sneezy - The rescue of Sneezy

zaterdag 25 april 2020
Sneezy was achter gebleven ergens bij het meertje. Helemaal overstuur vroeg Mr.P. hoe zijn vriend terug gehaald kon worden. Gelukkig wist de aalscholver wie dat zou kunnen doen. Een sterke vogel, de Yellow Hornbill.
In samenwerking met de krokodillenwachter heeft hij met zijn sterke snavel Sneezy kunnen redden. Een beetje angstig hoe Sneezy in de grote bek van de vogel zat. Opgelucht en dankbaar namen ze van beide vogels afscheid om hun reis te vervolgen.
Word vervolgd

English version. 
Sneezy was left somewhere near the lake. Completely upset, Mr.P. worried how to get his friend back. Fortunately, the cormorant knew who that was possible.
A strong bird, the Yellow Hornbill. In collaboration with the crocodile guard, he was able to save Sneezy with his strong beak. A bit anxious how Sneezy was in the bird's big mouth.
Relieved and grateful, they said goodbye to both birds to continue their journey.
To be continued

Geen opmerkingen