Textual description of firstImageUrl

Festival dell’Arte Pirotecnica In Trani

zaterdag 7 december 2019
Terwijl Mr.P. nog meer over de het gebied aan het vertellen was, zag Sneezy iets anders. Luid schreeuwde hij; ‘meeuw in zicht!’ Die kwam al aangevlogen, puur uit nieuwsgierigheid. De meeuw ging naast de pelikaan vliegen. ‘Waar gaat jullie reis naar toe?’ ‘Naar Napels en dan over land naar de Adriatische Zee’.
De meeuw vertelde dat hij naar Trani ging. ‘Wat is er zo bijzonder aan Trani’, vroeg Sneezy. ‘Ik kom daar elk jaar om 2 reden; het jaarlijkse Festival dell’Arte Pirotecnica en het eten van veel vis’.
‘Wat is ’Pirotecnica’. ‘Oh, prachtig vuurwerk’. Zowel Mr.P. als Sneezy hielden niet van vuurwerk.
Uiteindelijk hebben ze toch het vuurwerk bewonderd. 
Na het vuurwerk bezorgde de meeuw vele hapjes en ook werd Sneezy niet vergeten. Vroeg in de ochtend namen ze afscheid van de meeuw en gingen op weg naar het laatste deel van de reis.. Prespameer.
Word vervolgd.

English version 
While Mr.P. telling more about the area, Sneezy saw something else. He shouted loudly; "Seagull in sight!" It arrived, purely out of curiosity. The seagull started flying next to the pelican. "Where is your journey going?" "To Naples and then by land to the Adriatic Sea.“
The seagull said he was going to Trani. "What's so special about Trani," Sneezy asked. "I come there every year for 2 reasons; the annual Festival dell’Arte Pirotecnica and eating lots of fish ’. 
"What is" Pirotecnica ". "Oh, beautiful fireworks." Both, Mr.P. as Sneezy did not like fireworks.
In the end they admired the fireworks.
After the fireworks, the seagull provided many snacks and Sneezy was not forgotten. Early in the morning they said goodbye to the seagull and headed for the last part of the trip... Prespa lake.
To be continued
Lees mijn gekke wezens. Klik op deze link naar ; Kwinkslagen!

Geen opmerkingen