Textual description of firstImageUrl

De blauwe kubus - The blue cubic

zaterdag 14 december 2019
Oh, wat was muis blij toen hij zag dat Scuffie op de startknop drukte. Hij hoorde de 2 propellors stationair draaien. Scuffie ging voor het bedieningspaneel zitten en schoof aan de knoppen van de propellors. En zo verliet de ‘Asturias’ de haven. Muis kijkt achterom en ziet dat Scuffie een andere route neemt. Hij wist nog toen hij voor het eerst ‘De Vergeten Kubus Vallei’ zag, ook oom’s boom kon zien.
Scuffie vertelt dat hij een andere route wil nemen om in de vallei de vreemde kubussen wil laten zien, waaronder de blauwe paddestoel kubus. Het luchtschip naderde een steile rots met een blauwe kubus. Toen muis dit zag was hij even stil. Bij de vele verhalen over kubussen kwam één zin in zijn gedachte... ‘eerst zien en dan geloven’. Nu hij deze kubus zelf zag, verdween deze zin.
Muis zagen een hele grote kubus van steen en voorzien vreemde tekens!
Word vervolgd, met uitleg van deze tekens.

English version
Oh, how happy the mouse was when he saw Scuffie press the start button. He heard the 2 propellers running at idle speed. Scuffie sat down in front of the control panel and pushed the buttons of the propellers. And so the "Asturias" left the port. Mouse looks back and sees Scuffie taking a different route.
He remembered when he saw "The Forgotten Cube Valley" for the first time and also saw uncle's tree. Scuffie says he wants to take a different route to show the strange cubes in the valley, including the blue mushroom cube. The airship approached a steep rock with a blue cube. When the mouse saw this, it was quiet for a moment.
With the many stories about cubes, one sentence came to mind ... "see first and then believe". Now that he saw this cube himself, this sentence disappeared. Sparrow&Mouse saw a very large cube of stone and with strange signs!
To be continued, with explanation of these characters.

Geen opmerkingen