Textual description of firstImageUrl

De tekens op de kubussen - The signs of the cubics

zaterdag 21 december 2019
Dit is voorlopig de laatste blog van Mus&Muis. Het verhaal gaat beslist verder, want uiteindelijk willen we (en muis) weten, wat er in die kubus zit. In januari gaan we eerst verder met het verhaal van Mr.P.&Sneezy.

Beknopte beschrijving van onderstaande pagina.
Op weg naar oom Viclar’s boom zien Mus en muis hele vreemde tekens op kubussen.
Scuffie legt het uit; de tekens op de kubus betekenen; pas op ‘windvlagen’, daarnaast ‘Grote waterval’. Alleen van 1 heeft oom nooit de betekenis kunnen ontdekken.
Muis denk het te weten.... Gevaar! Zijn verklaring; het is een neus en onderaan een gasbelletje dat uit de aarde komt.
Scuffie en mus kijken elkaar aan, maar twijfelen toch nog. ‘Wel leuk bedacht muis’, zegt mus.
Word later vervolgd

English version 
This is the last blog of Sparrow & Mouse for now. The story certainly goes further, because ultimately we (and mouse) want what’s in that cube. In January we will first continue with the story of Mr. P. & Sneezy.

Brief description of the page below.
On the way to Uncle Viclar's tree, Sparrow and Mouse see very strange signs on cubes.
Scuffie explains it; the signs on the cube mean; beware of "gusts of wind", in addition "Big waterfall".
Only from 1 has uncle never been able to discover the meaning.
Mouse think to know .... Danger! His statement; it is a nose and at the bottom a gas bubble that comes out of the earth.
Scuffie and sparrow look at each other, but still doubt. "Nice mouse," says Sparrow.
Will be continued later.

Geen opmerkingen