Textual description of firstImageUrl

Een pelikaan in het Vaticaan - a pelican in the Vatican

zaterdag 2 november 2019
Wat was Sneezy opgelucht dat ze uit Venetië vertrokken. Het werd al snel druk van de vele toeristen. De aalscholver vloog nog een stukje mee om Mr.P. de goede richting te laten vliegen. Het was toch nog zo’n 400 km naar Rome. Tegen het eind van de middag bereikten ze het Vaticaan.
Mr.P. zette mus bij apostel Paulus af, die schrok van het beeld... ’houten zwaard?’ 
‘Waarom hout, geen idee, misschien konden ze dat niet van marmer maken. De betekenis van Paulus die een zwaard draagt; dat kan verwijzen naar de onthoofding waardoor hij de marteldood stierf, of naar ‘het zwaard van de Geest’, dat is het woord Gods’.
Sneezy luistert met open mond naar dit verhaal. ‘Wat een taalgebruik heb jij voor een pelikaan’. Nu weet ik waarom ze mij een ‘Passero Vaticano’ noemen’. Trots kijkt de mus naar Mr.P.
‘Ik neem een uitgebreid bad in één van die fonteinen op het plein. Daarna kom ik je weer ophalen’.
Word vervolgd.

English version 
Sneezy was so relieved that they were leaving Venice. It quickly became crowded with many tourists. The cormorant flew a little more to Mr.P. flying in the right direction. It was still about 400 km to Rome. They reached the Vatican towards the end of the afternoon.
Mr.P. deposed sparrow at apostle Paul, who was startled by the statue ... "wooden sword?"
"Why wood, no idea, maybe they couldn't make it from marble. The meaning of Paul carrying a sword; that can refer to the decapitation that led him to martyrdom, or "the sword of the Spirit," that is the word of God.
Sneezy listens to this story with open mouth. "What a language you have for a pelican." Now I know why they call me a "Passero Vaticano". The sparrow proudly looks at Mr.P.
"I take an extensive bath in one of those fountains on the square. Then I'll come and pick you up again'.
To be continued.

1 opmerking

  1. This will get you a 250% match bonus a lot as} $2,500 as well as|in addition to} 50 free spins on the comically porcine Wild Hog Luau video slot sport. New players can join with mBit’s thrilling welcome package beginning with a 175% match a lot as} 1 BTC on your first deposit. Not only that, however you’ll receive 300 free spins unfold throughout a range of top-notch 메리트카지노 slot games. There is not any need to make a particular trip or trek out in the rain to benefit from the instant gratification of scratch card entertainment. There is a pot of gold on the end of the rainbow in Lucky eight's and might be} yours.

    BeantwoordenVerwijderen