Textual description of firstImageUrl

Wandelende takken - Walking branches

zaterdag 26 oktober 2019
Deze aflevering dat Mus&Muis in oom’s boekje wandelende takken zien. Hij was als kind helemaal gefascineerd van dinosaurussen. Wat gebeurde er...
Viclar wilde even uitrusten en bond zijn onderzoektas aan een tak. Plotselingging de tak omhoog met de tas. Toen zag Viclar dat het een grote wandelende tak was.
Het bleek een jonge tak te zijn, ondanks de lengte van 25 cm lang. Het was nog een jonge Rapidsaurolophus.
In het studieboekje schrijft hij over de Parasaurolophussen. Hij kreeg een vertrouwsband met deze jonge wandelende tak en mocht mee waar ze leven Het woord Rapid staat voor snel en geloof me, zij kunnen heel hard lopen. Volgende keer hun leefgebied en waar ze helemaal gek op zijn.
Word vervolgd.

English version 
This episode sparrow&Mouse see a walking branches in Uncle's booklet. As a child he was completely fascinated by dinosaurs. What happened...
Viclar wanted to rest a while and tied his research bag to a branch. Suddenly the branch went up with the bag. Then Viclar saw that it was a large walking branch.
It turned out to be a young branch, despite the length of 25 cm. It was still a young Rapidsaurolophus.
In the study booklet he writes about the Parasaurolophuses. He got a bond of trust with this young walking branch and was allowed to go wherever they live. The word Rapid stands for fast and believe me, they can run very fast. Next time their habitat and what they love.
To be continued.

Geen opmerkingen