Textual description of firstImageUrl

Clifsanobos - Clifsanowood

zaterdag 9 november 2019
Mus en muis bekijken met grote verbazing naar de wandelende takken.
‘Waar leven die Rapidsaurolophussen eigenlijk’, vraag mus. Scuffie laat een kaart zien. Rappie vertelde dat er 4 takkenfamilies in de vallei wonen. Ieder familie heeft een eigen leefgebied met een vegetatie die bij hun past.Scuffie laat een kaart zien, die Viclar heeft getekend. 
De Rapidsaurolophussen leven op eenplateau die over een rivier hangt. Veilig in het Clifsanobos, omgeven door watervallen en stijle rotsen. 
Deze mooie omgeving gaan we later bekijken met oom’s Luchtschip.
Word vervolgd.

English version 
Sparrow and mouse watch with great surprise at the walking branches.
"Where do those Rapidsaurolophuses actually live," ask sparrow. Scuffie shows a card. Rappie said that there are 4 branch families living in the valley. Each family has its own habitat with vegetation that suits them. Scuffie shows a map that Viclar has drawn. The Rapidsaurolophuses live on a plateau that hangs over a river. Safe in the Clifsano forest, surrounded by waterfalls and steep rocks.
We will look into this beautiful environment later with uncle's Airship.
To be continued.

Geen opmerkingen