Textual description of firstImageUrl

De Foliorumsaurus

zaterdag 23 november 2019


In dit gedeelte vertelt Scuffie dat oom een zeer bijzonder soort wandelende takkensoort heeft ontdekt.


De Foliorumsaurus
Daar deze wandelende takken nog nooit ontdekt waren heeft Viclar zelf een naam voor ze bedacht’. ‘Ik vind het een rare naam, zei muis. Als ik mocht kiezen zou ik ze blaadjessaurus noemen’. ‘Heel goed muis, dat heeft Viclar ook gedaan, want Blaadjes is in het Latijns; foliorum. En vervolgens heeft hij saurus er achter gezet’.
Omdat deze takken ongeveer 5x zo groot zijn als Viclar is hij ‘s nachts gaan kijken. Zo heeft hij gezien waar ze leven en met hoeveel tegelijk.
Volgende week een afbeelding van deze prachtige wandelende tak.
Tot volgende week.

English version 
In this section Scuffie tells that uncle has discovered a very special type of walking branch type.

The Foliorumsaurus
Since these walking branches had never been discovered, Viclar himself came up with a name for them. " "I think it's a strange name," said mouse. If I could choose I would call them leaf jessaurus. " "Very good mouse, Viclar has done that too, because Blaadjes is in Latin; foliorum. And then he put saurus behind it. “
Because these branches are about 5 times as big as Viclar, he started looking at night. This way he saw where they live and how many at the same time.
Next week an image of this beautiful walking branch.
Until next week.

Geen opmerkingen