Textual description of firstImageUrl

Welkom in Venetië - welcome in Venice

zaterdag 28 september 2019
Met veel kunst en vliegwerk lukte het om te landen op één van de vele aanlegsteigers. Sneezy zat tijdens de landing veilig in zijn bek. Eenmaal tot stilstand gekomen, kroop Sneezy naar de rand van de snavel. Geen groen stukje te zien... een schrik! ‘Hier blijven we toch niet lang hè!’
‘Hou je vast, we gaan naar een betere plek om te overnachten’. Mr.P. vloog naar een groepje gondels die vastzaten aan een paal. ‘Zo, dit is een mooie plek om te overnachten’. Sneezy kroop uit zijn bek en zocht een plekje op de gondel. ‘Noem je dit een ’mooie plek!’
Na een kwartiertje hoorde hij langs hun boot golfslagen en een stem die zei; ‘Benvenuto a Venezia!’ De aalscholver wist van hun komst en verwelkomt hun met een pizza ansjovis, met echte Italiaanse tomaten’. Mr.P. was al langblij met het woord ‘vis’. Met 1 hap was het stuk in zijn bek en verdween in in keel. Verschrikt keek de aalscholver naar Mr.P. ‘Hé, je moet er van genieten, niet zomaar wegslikken!’
Na de maaltijd ging het stel al wiegend een Italiaanse nacht te gemoed.
Wordt vervolgd

English version 
With a lot of art and flying work, we managed to land on one of the many jetties. Sneezy was safely in his mouth during the landing. Once stopped, Sneezy crawled to the edge of the beak. No green piece to see ... a shock! "We won't be here long!“
"Hold on, we're going to a better place to spend the night." Mr.P. flew to a group of gondolas that were attached to a pole. "Well, this is a nice place to spend the night." Sneezy crawled out of his mouth and found a place on the gondola. "You call this a" beautiful place! “
After fifteen minutes he heard waves and a voice saying along their boat; "Benvenuto a Venezia!" The cormorant knew about their arrival and welcomed them with a pizza anchovy, with real Italian tomatoes. " Mr.P. had long stayed with the word "fish." With 1 bite the piece was in his mouth and disappeared into his throat. The cormorant looked at Mr.P in shock. "Hey, you have to enjoy it, not just swallow it!“
After the meal, the couple rocked an Italian night.
To be continued

Geen opmerkingen