Textual description of firstImageUrl

Besturingsysteem van het luchtschip - Airship control system

zaterdag 21 september 2019
Deze week weer 4 pagina’s van Mus&Muis. Hierin leg ik (Viclar) het besturing uit. Het kan varen en vliegen. Op de tekening de voorzijde van het luchtschip. Aan beide zijde 2 propellers. Deze kunnen ook naar een verticale veranderen. Dan gaat het schip omhoog.
Scuffie legt het besturingsysteem uit. Geen stuurwiel, maar simpele schuifpanelen. Het werkt als een roeiboot. Zie voorbeelden.
Scuffie laat een dagboeken zien van oom“s eerste reis. Naar het pannenkoek gebergte. Mus en muis moeten hier erg om lachen. Scuffie pakte een polaroid foto. ‘Kijk, een selfie, als bewijs’.
Wordt over 2 weken vervolgd.

English version
This week again 4 pages of sparrow&Mouse. Here I (Viclar) explain the controls. It can sail and fly. On the drawing the front of the airship. 2 propellers on both sides. These can also change to a vertical one. Then the ship goes up. Scuffie explains the operating system. No steering wheel, but simple sliding panels. It works like a rowing boat. See examples.
Scuffie shows a diary of Uncle's first trip. To the pancake mountains. Sparrow and mouse have to laugh about this. Scuffie picked up a polaroid photo. "Look, a selfie, as proof.“
To be continued in 2 weeks.

Geen opmerkingen