Textual description of firstImageUrl

Oom's luchtschip - uncle's airship

zaterdag 14 september 2019
Gelijk bij binnenkomst zagen Mus&Muis 2 grote schilderijen van het schip. ‘Kijk, dat heeft oom Viclar gemaakt’, zei Scuffie. ‘Het zijn de aangepaste schetsen van het schip en kleine schetsen.
In het begin zat er nog geenballon op het schip, die is pas later er boven geplaatst.Nog voor Scuffie iets kon vertellen moest muis hard lachen. ‘Wat is hieraan zo leuk om zo te lachen’, vroeg mus. Muis wijst naar de afbeelding van de bal. ‘Is die bal lek geworden toen je oom er op ging zitten?’ vroeg muis plagend. ‘Nee, helemaal links zie je een originele americanfootball-bal’, antwoordde Scuffie. Toen oom nog jong was, zat hij bij de ‘Frog Runners’.
Scuffie wilde verder gaan met het volgende schilderij, maar mus bleef gefascineerd kijken naar de mooie zeemeermin. ‘Zo’n mooie zeemeermin kan toch niet gevaarlijk zijn’, was het antwoord van mus. ‘Niet naar haar kijken, pas op’! Een zeemeermin mag je nooit aankijken. Ze is altijd gevaarlijk.
Dan vertelt Scuffie het verhaal van de zeemeermin. Daarin speelt een hond een belangrijke rol. De hond links is onze hond Tobey.
Oom is heel gefascineerd door een octopus, dat is te zien in de decoraties, zoals de deurknop in de stuurhut.
Volgende week weer 4 pagina’s van mijn verhaal.

English version 
Immediately upon arrival, sparrow&Mouse saw 2 large paintings of the ship. "Look, that's what Uncle Viclar made," Scuffie said. "They are the modified sketches of the ship and small sketches.
In the beginning there was no balloon on the ship, it was placed above it later. "What is so nice about it," laughed sparrow. Mouse points to the image of the ball. "Did that ball leak when your uncle sat on it?" Mouse teased. "No, at the far left you see an original American football ball," Scuffie replied. When uncle was still young, he was with the "Frog Runners".
Scuffie wanted to continue with the next painting, but Sparrow continued to look fascinated at the beautiful mermaid. "Such a beautiful mermaid cannot be dangerous," was sparrow's answer. "Don't look at her, beware"! You should never look at a mermaid. She's always dangerous.
Then Scuffie tells the story of the mermaid. A dog plays an important role in this. The dog on the left is our dog Tobey.
Uncle is very fascinated by an octopus, which can be seen in the decorations, such as the doorknob in the wheelhouse.
Next week 4 more pages of my story.

Geen opmerkingen