Textual description of firstImageUrl

Naar Venetië - To Venice

zaterdag 7 september 2019
Het was 6 uur in de ochtend toen Mr.P. Een slaperige Sneezy wakker maakte.Hij had hier eigenlijk wel willen blijven... heerlijke groente, de Franse kaas en klimaat. Het idee weer over zee te vliegen was niet erg aantrekkelijk. Gelukkig was het doel om de olifanten in Afrika te ontmoeten toch veel belangrijker om te vertrekken. Ook Waselius was al aanwezig om van het duo afscheid te nemen.
Na zo’n 7 uur vliegen zag de pelikaan land, dat moest Corsica zijn. ‘Sneezy, land in zicht’. Mr.P. deed zijn bek een beetje open en Sneezy kroop naar de rand van zijn bek.
Wordt vervolgd. 

English version 
 It was 6 o'clock in the morning when Mr.P. Woke up a sleepy Sneezy. He really wanted to stay here ... delicious vegetables, French cheese and climate. The idea of flying over the sea again was not very attractive., the goal to meet the elephants in Africa was much more important to leave.
 Waselius was also present to say goodbye to the duo. After about 7 hours of flying, the pelican saw land, that had to be Corsica. "Sneezy, land in sight". Mr.P. opened his mouth a little and Sneezy crawled to the edge of his mouth.
 To be continued.

Geen opmerkingen