Textual description of firstImageUrl

Monikkenwerk - Monks work

zaterdag 31 augustus 2019
Dit is het laatste gedeelte van de Abdij. Fantasie was een belangrijk onderdeel in dit gedeelte. Mijn vrouw heeft een geweldige spreuk gemaakt; Durf te verdwalen in je eigen fantasie.
Daar heb ik een illustratie van gemaakt in mediƫval stijl. Nu begrijp ik de uitdrukking; monikkenwerk. Na bijna een week op de Abdij wordt het tijd om de reis te vervolgen. Het duo is goed uitgerust en zijn in een zeer goede conditie. Sneezy had hier wel willen blijven; heerlijke groenten, de Franse kaas en het klimaat.
Het idee weer over zee te vliegen was niet erg aantrekkelijk. De reis wordt vervolgd naar het Prespameer. Daar verblijven ze een lange periode bij de kroeskoppelikanen. Waselius keek naar de verontwaardigde blik naar de pelikaan...‘kroeskop... pelikanen’. ‘Ja, voegde Sneezy er meteen aan toe.... ’dat zijn zwarte pelikanen en die komen helemaal uit Suriname!’ ‘Die bestaan helemaal niet Sneezy!’ ‘Jazeker wel, want je hebt ’witte zwanen, zwarte zwanen’, dus waarom geen zwarte pelikanen!‘
Word vervolgd.

English version 
This is the last part of the Abbey. Fantasy was an important part in this section. My wife has made a great spell; Dare to get lost in your own imagination. I made an illustration of it in a medial fall style. Now I understand the expression; monks work. After almost a week at the Abbey it is time to continue the journey. The duo are well equipped and are in a very good condition. Sneezy would have liked to stay here; delicious vegetables, French cheese and the climate. The idea of flying over the sea again was not very attractive. The journey will continue to Lake Prespa.
They stay there for a long period with the crucible couple. Waselius looked at the indignant glance at the pelican ... "crucian ... pelicans."
“Yes, Sneezy added immediately ....” those are black pelicans and they come all the way from Suriname! ”“ They don't exist at all, Sneezy! ”“ Certainly, because you have 'white swans, black swans', so why not black pelicans! ‘ To be continued

Geen opmerkingen