Textual description of firstImageUrl

Welkom aan boord - Welcome on board

zaterdag 24 augustus 2019
Welkom op de Asturias,’ klonk er ineens vanuit de boot. Opgelucht zagen ze hoe Scuffie, met een pet, hun welkom heette. ’Heb ik jullie even lekker in spanning gehouden, wie Asturias zou zijn.
Scuffie vertelt dat oom Viclar dit luchtschip heeft gebouwd. het heeft een heel speciaal boegbeeld. Bij onraad maakt hij een vreselijk geluid.
Tevens vertelt hij hoe oom op het idee gekomen is om zo’n schip te bouwen. Geïnspireerd toe zij een visballon voorbij zagen komen. Alleen heeft hij er iets bijzonders aan toegevoegd. En wat was Scuffie blij dat het ontbrekende kubus werd terug gebracht.
Dan kan muis eindelijk te weten komen wat er in zit.
Wordt vervolgd

English version 
Welcome to the Asturias, "the boat suddenly sounded. Relieved, they saw Scuffie, with a cap, welcoming them. "I just kept you in suspense for a moment, who Asturias would be.
Scuffie says Uncle Viclar built this airship. it has a very special figurehead. He makes a terrible noise when there is trouble.
He also explains how the uncle came up with the idea to build such a ship. Inspired when they saw a fish balloon come by. Only he has added something special to it. And Scuffie was happy that the missing cube was brought back.
Then mouse can finally find out what's inside.
To be continued

Geen opmerkingen